Demokrati

Brukardelaktighet vid rekrytering

Testas som pilot

Brukardelaktighet vid rekrytering

Vad?

Det är svårt för chefer och tjänstemän som saknar egen brukarerfarenhet att helt sätta sig in i brukarperspektivet när vi ska anställa personal. Därför testar vi nu en modell där brukare deltar i rekryteringsprocessen.

Varför?

Det är viktigt att brukardelaktighet finns i alla led i socialförvaltningens arbete för att få genomslag i hur vi arbetar, även i rekrytering av nya medarbetare. Vi på socialförvaltningen satsar på att utveckla våra tjänster genom så kallad tjänstelogik eller tjänstedesign. Det vill säga hur vi kan anpassa våra tjänster efter användarnas behov och önskemål, genom brukardelaktighet. Det ställer nya krav på våra medarbetare. De bör vara öppna för att testa nya vägar och förväntas jobba utifrån brukarens mål, behov och förmåga på ett sätt som ibland skiljer sig från traditionellt socialt arbete.

Hur?

Verksamheterna har testat att ha med personer med egen brukarerfarenhet vid rekryteringar. I idealfallet är brukaren med hela vägen från tjänstebeskrivning och annonsutformning till intervjuer och analys av kandidaterna.

Tillsammans med forskare för Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet håller vi på att sätta ihop en modell för hur det ska kunna fungera mer systematiskt, med en ”brukarbank” där vi kan matcha brukare med lämplig erfarenhet till respektive rekrytering.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Rekrytera medarbetare som är motiverade att arbeta med brukardelaktighet

Effektmål

Rekryterande chef ska uppleva att det tillför något för deras beslut

Effektmål

Brukare ska uppleva att de kan vara med och påverka

 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Demokrati

 • Sektor

  Delaktighet

 • Partners

  Centrum för tjänsteforskning (CTF), Karlstads universitet / Forsknings- och utvecklingsenheten (FOU) / Invånare / Skol- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Namn: David Bergström
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se