Demokrati

Nyttomålet – Systematiskt utvecklingsarbete tillsammans med brukare

Skalas upp

Nyttomålet – Systematiskt utvecklingsarbete tillsammans med brukare

Vad?

Kvalitativt metodtest om brukares upplevelser i syfte att systematiserat utveckla Helsingborgs sociala tjänster.

Varför?

Att våra brukare upplever att det stöd vi ger är till nytta, måste vara en av de viktigaste frågorna inom vår verksamhet. Trots detta har vi inte tidigare haft systematik i att samla in och sammanställa information kring om våra brukare faktiskt upplever att vi gör rätt saker som är till nytta för dem. Vi ändrar nu på detta genom att faktiskt fråga våra brukare och sedan undersöka om det sammanställda underlaget leder till förändrade arbetssätt/mer nytta för brukarna.

Hur?

Vi testar att systematiskt samla in och sammanställa information via intervjuer om hur våra brukare upplever våra tjänster. Invånaren styr intervjun för att sätta ord på vad som verkligen är viktigt för dem. Underlagen sammanställs och analyseras av den arbetsgrupp som invånaren haft kontakt med. Arbetsgruppen analyserar sedan det samlade materialet och en forskare följer om gruppens reflektion leder till utveckling av verksamhetens tjänster.

Lärdomar

Vi har testat i flera verksamheter nu och upplever att den lyssnande och reflekterande processen varit väldigt välbehövlig för både personal och klienter/brukare. Flera utvecklingsområden har uppdagats som verksamheterna kommer arbeta vidare med på olika sätt.

Vi fortsätter testa och utveckla metoden och utforskar samtidigt andra sätt att ha reflektionstid mer strukturerat i vardagen, för att utveckla de goda resultat vi fått i detta metodtest.

Publicerad: 12 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Förbättrade sociala tjänster för våra invånare

Effektmål

Se om analys och reflektion kan leda till utveckling av bättre tjänster

Effektmål

Förstå om våra tjänster och service skapar värde för våra brukare

Invånarinvolvering

Invånardeltagande genom intervjuer - klienter som är i kontakt med socialförvaltningen.

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se