Vad?

Kvalitativ metodtest om brukares upplevelser i syfte att systematiserat utveckla Helsingborgs sociala tjänster

Varför?

Att våra brukare upplever att det stöd vi ger är till nytta, måste vara en av de viktigaste frågorna inom vår verksamhet. Trots detta har vi inte tidigare haft systematik i att samla in och sammanställa information kring om våra brukare faktiskt upplever att vi gör rätt saker som är till nytta för dem. Vi ändrar nu på detta genom att faktiskt fråga våra brukare och sedan undersöka om det sammanställda underlaget leder till förändrade arbetssätt/mer nytta för brukarna

Hur?

Vi testar att systematiskt samla in och sammanställa information via intervjuer om hur våra brukar upplever våra tjänster. Invånaren styr intervjun för att sätta ord på vad som verkligen är viktigt för dem. Underlagen sammanställs och analyseras av den arbetsgrupp som invånaren haft kontakt med. Arbetsgruppen analyserar sedan det samlade materialet och en forskare följer om gruppens reflektion leder till utveckling av verksamhetens tjänster.

Effektmål

Förbättrade sociala tjänster för våra invånare

Invånarinvolvering

Invånardeltagande genom intervjuer

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se