Lärande och Etablering

Kan vi automatisera närvaroregistreringen?

Testas som pilot

Kan vi automatisera närvaroregistreringen?

Vad?

Att hantera frågor kopplade till om närvaro, frånvaro och tid för ankomst kan ta upp många minuter varje lektion. Kan vi spara in den tiden och samtidigt ge eleven möjligheten att ta eget ansvar för närvarorapporteringen?

Varför?

Att registrera om en elev är i klassrummet eller inte är inte speciellt tidskrävande men diskussionerna som följer kan ta desto mer tid och fokus i anspråk hos både elev och lärare. Genom att eleven själv äger ansvaret för att registrera sin närvaro kan vi kanske ta bort diskussionerna om huruvida eleven var där eller inte, öka den egna känslan av ansvar och spara värdefulla minuter till andra samtal och undervisning.

Hur?

Den här piloten började i en nyfikenhet kring vilka tekniska lösningar som skulle kunna möjliggöra en automatisk närvaroregistrering på ett bra sätt utifrån skolans förutsättningar. Kanske behöver det finnas ett par olika lösningar att välja på beroende på skola? Under piloten testar vi tre olika tekniska lösningar:

  • QR-koder
  • Bluetooth
  • RFID

Än så länge har vi gjort ett första test och det går att läsa om närmare här. Genom det testet visade det sig bland annat att eleverna uppskattade att kunna hantera sin egen närvaroregistrering och att det fungerade som en sporre att ta sig till lektionen i tid.

Tankar om nästa steg:

  • Integration mot närvarosystem behöver ordnas inför nästa test
  • Använd RFID-tagg
  • Sätt upp läsare
  • Stäm av GDPR-frågan
Publicerad: 25 april, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Sparad tid

Effektmål

Ökad närvaro

Invånarinvolvering

Testet involverar en klass om 15 elever på fordonsprogrammet på Rönnowskaskolan.

Kontakt

Namn: Hisham Taha - lärare Rönnowska
E-post: hisham.taha@helsingborg.se

Namn: Kristina Törnblom - Hbg Works
E-post: kristina.törnblom@helsingborg.se

Namn: Armin Pendek - Hbg Works
E-post: armin.pendek@helsingborg.se