Lärande och Etablering

Hur kan vi förenkla vardagen för cheferna i Helsingborgs stad?

Idé utforskas

Hur kan vi förenkla vardagen för cheferna i Helsingborgs stad?

Vad?

Vi vill förenkla vardagen för cheferna i Helsingborgs stad. Detta vill vi göra genom att testa ett nytt koncept som inte använts inom området tidigare. Vi vill sätta strålkastarljuset på cheferna och med hjälp av dem samla in skav som de upplever i sin vardag för att i förlängningen kunna utmana vårt befintliga arbetssätt och driva förändring i både stöd- och kärnverksamheten.

Varför?

Välmående chefer som har möjlighet att lägga sin tid på rätt saker är en förutsättning för välfungerande verksamheter. Redan idag är det svårt att rekrytera chefer och de kommande årens pensionsavgångar gör att utmaningen bara kommer bli ännu större framöver. En del i att möta utmaningen är att skapa bättre och enklare vardagar för cheferna, så att det blir mer attraktivt och hållbart att vara chef.

En enklare vardag för cheferna innebär att de kan lägga mer tid på saker som ger mer resultat för verksamheten, vilket i sin tur ger bättre service till Helsingborgs invånare.

Hur?

Lösningen eller lösningarna vet vi inte ännu eftersom att vi inte heller vet vilka problem vi ska lösa. Vad vi vet är att utmaningen drivs av riktiga behov som finns här och nu hos cheferna. Första steget är därför att förstå vilka skav i chefernas vardag som är jobbiga, komplicerade, svåra eller tidskrävande. När vi identifierat skaven ska vi analysera vilka som har störst påverkan och därefter hitta lösningsförslag.

Publicerad: 28 april, 2022
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Cheferna ska lägga mindre tid på saker som inte är värdeskapande och de ska kunna göra saker på ett smartare sätt.

Kontakt

Namn: katarina erbacke
E-post: katarina.erbacke@helsingborg.se