Demokrati

Digidel

Realiserad

Digidel

Vad?

Digidel är ett centrum för digitalt lärande och digital medborgarservice på Stadsbiblioteket. Här kan besökaren prova avancerad digital teknik, låna surfplattor och få individuell IT-handledning. Här erbjuds även sådant som att betala räkningar digitalt och att göra felsökningar med koppling till det digitala. Digidel är en service för medborgarna. Det är också en yta för samskapande mellan stadens förvaltningar och mellan staden och invånarna.

Varför?

Teknikutvecklingen går i ett rasande tempo. Nya e-tjänster och applikationer dyker ständigt upp. Så långt allt gott. Men många medborgare riskerar halka efter och hamnar på fel sida av den digitala klyftan, i ett digitalt utanförskap. Detta kan påverka dessa medborgares möjligheter att delta i gemensamma aktiviteter och samhällets olika processer. I förlängningen finns risken att demokratin därmed försvagas. Med Digidel vill Stadsbiblioteket i samarbete med Digitaliseringsavdelningen arbeta för att minska den digitala klyftan och öka det digitala innanförskapet. Digidel är en innovation sig. Dessutom utvecklas innovationer inom ramen för Digidel; inte minst i form av nya metoder för digitalt lärande genom verksamheten.

Hur?

Biblioteket som verksamhet är ett avgörande strategiskt val, eftersom det är en kostnadsfri, tillgänglig plats som väldigt många invånare har ett stort förtroende för och en stark relation till. Biblioteket har dessutom utvecklat en stor digital kompetens, vilket är en god grundförutsättning. Till det ska det viktiga samarbetet med Digitaliseringsavdelningen läggas. Ett antal lösningar tillämpas; allt från handledning via coachning till individuellt testande. En dela-kultur präglar verksamheten, varigenom förvaltningar och invånare använder ytan för att ge och ta erfarenheter och lärdomar.

Publicerad: 17 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Kontakt

Namn: Josefin Andersson
E-post: josefin.andersson@helsingborg.se