Klimat & Miljö

Hållbara och transparenta livsmedelsinköp med hjälp av blockkedjeteknik

Skalas upp

Hållbara och transparenta livsmedelsinköp med hjälp av blockkedjeteknik

Vad?

Som första kommun i världen har Helsingborg spårat inköp av torsk, hela vägen från hav till bord. Genom att använda blockkedjeteknik har vi skapat en transparens i fiskens värdekedja och på så sätt identifierat viktiga faktorer för hållbara inköp av fisk. Genom att spåra torsken, har vi också säkerställt att vi verkligen får den torsk som vi avtalat att köpa in.

Nu fortsätter arbetet med andra livsmedel, där sej blir nästa livsmedel att spåra med blockkedjeteknik. Därefter vill vi spåra våra inköp av kyckling.

Varför?

Att följa upp avtal manuellt är både svårt och tar tid. Med blockkedjeteknik kan vi vara säkra på att vi verkligen får den produkt som vi köpt in.

Vi valde att börja arbeta med torsk för att fiskens väg kantas av många negativa faktorer som utfiskning, bifångster, långa transporter och felmärkningar. 30% av all fisk som säljs globalt är felmärkt. Det är kanske inte ens samma art som det står på paketet.

Därför är det så viktigt med transparenta kedjor och digital dokumentation. Under arbetet med torsken fick vi insikt i att en stor del av den fisk vi köper i Helsingborg skickas 4400 mil fram och tillbaka till Kina för att fileas. Genom det arbetet har vi fått möjlighet att välja alternativa leverantörer med mer hållbara leveranskedjor för att minska fiskens klimatavtryck.

Hur?

Teknologin bakom blockkedjor är väldigt lämpad just för att spåra varor. Genom blockkedjetekniken går vi från manuell hantering av dokumentation till en automatisk och mer säker digital dokumentation. På så sätt kan vi snabbt få ut viktig information om fiskens resa.

Tekniken samlar in information från alla aktörer, från fiskare till grossist, i en kedja. I projektet mäter vi bland annat fiskemetod, fångstzon, bifångst, slaktmetod och transport. Varje aktör utgör ett block i kedjan och alla aktörer i kedjan kan se informationen. Man kan enkelt säga att alla som är inblandade i att leverera torsk eller sej till Helsingborgs stad krokar arm och delar information med varandra.

Informationen i blocken kan inte ändras utan att alla i kedjan får reda på det. Ofta samlas informationen in automatiskt från aktörernas egna verksamhetssystem. Därför blir risken för fusk minimal.

Video

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Lärdomar

  • Genom att ta fram en standard för delning av data in i en blockkedja kan vi vara med och påverka hela branschen. När vi som större kommun är tydliga med att transparens och spårbarhet är viktiga för oss när vi gör inköp så bidrar vi till att minska matfusk, klimatpåverkan, matsvinn, långa transportsträckor och felleveranser.
  • De mindre leverantörerna har ibland inte möjlighet att möta den stora efterfrågan. Stadens skolkök och vårdboenden fick under 2022 njuta av totalt 10 ton spårbar torsk av högsta kvalitet. Den torsk som köptes in är nu slut då den levererades av en mindre producent. Nu har vi identifierat andra leverantörer som vi också kan beställa av.
  • Informationen som samlas in är också intressant ur utbildningssyfte, till exempel på skolor där fisken serveras.

En viktig del i projektet när det nu skalas upp är att synliggöra det sista steget i kedjan, dvs från lager i Sverige ut till skolor och vårdboenden. Där behöver data från livsmedelsgrossistens system för lager –och orderhantering integreras i blockkedjan. För att kunna göra exakta koldioxidberäkningar för en produkts klimatavtryck har vi även samtal med aktörer som har nya lösningar på marknaden som läser av data direkt ifrån lastbilen. Då kan vi se exakt körsträcka, förbrukning och vilket bränsle lastbilen tankades med på sin väg mot köken i Helsingborg.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Ökad spårbarhet och transparens i uppföljningen av livsmedelsinköp

Effektmål

Ökad visualisering av våra inköpta livsmedels vägar från jord till skolmatsbord

Kontakt

Namn: Linda Bjarle
E-post: linda.bjarle@helsingborg.se

Namn: Cecilia Larsson
E-post: cecilia.larsson@helsingborg.se