Klimat & Miljö

Hållbara och transparenta inköp av torsk med hjälp av blockkedjeteknik

Skalas upp

Hållbara och transparenta inköp av torsk med hjälp av blockkedjeteknik

Vad?

Vi vill genom projektet testa om det går att spåra torsk från hav till bord. Genom att använda blockkedjeteknik vill vi skapa en transparens i fiskens värdekedja och på så sätt identifiera viktiga faktorer för hållbara inköp av fisk. Helsingborg kommer vara den första kommunen i världen som använder denna typ av teknik för att följa upp avtalade livsmedel.

Varför?

Fisk är ett viktigt protein men tyvärr kantas fiskens väg av negativa faktorer som utfiskning, bifångster, långa transporter och felmärkningar. 30 % av all fisk som säljs globalt är felmärkt. Det är kanske inte ens samma art som det står på paketet. Därför är det så viktigt med transparenta kedjor och digital dokumentation. 80 % av all fisk vi köper i Helsingborg skickas 4400 mil fram och tillbaka till Kina för att fileas. Där vill vi titta på alternativa leveranskedjor för att minska fiskens klimatavtryck.

Hur?

Hur kan vi i Helsingborg bidra till att köpa fisk som har fiskats och transporterats på ett hållbart sätt? Genom blockkedje-tekniken går man från manuell dokumentation till digital och kan på så sätt snabbt få ut viktigt information om torskens resa. I projektet mäter vi bland annat fiskemetod, fångstzon, bifångst,  slaktmetod och transport. Allt kommer att dokumenteras i vår helt egna ”Helsingborgs-blockkedja”. Genom att läsa av en QR-kod i våra matsalar kommer elever och äldre på våra vårdboenden kunna få fram en massa spännande information om torsken de kommer att serveras.

Finansiering av projektet och samarbete sker med Skol- och fritidsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och Stadsledningsförvaltningen.

Fokus 2023:

Stadens skolkök och vårdboenden fick under 2022 njuta av totalt 10 ton spårbar torsk av högsta kvalitet. Den torsk som köptes in är nu slut då den levererades av en mindre producent. Men arbetet är inte slut för det, Helsingborgs stad vill fortsätta att erbjuda hållbar fisk som är fullt spårbar från hav till tallrik. En ny leverantör för sej och torsk är identifierad. Nu arbetar Helsingborg med att se till så att leverantören gör data från alla led i sin hantering synlig för oss som kund. All information om fisken ska ligga i en verifierad och krypterad blockkedja. Efter att fisken är på plats kommer det fortsättas med kyckling.

En viktig del i projektet när det nu skalas upp är att synliggöra det sista steget i kedjan, dvs från lager i Sverige ut till skolor och vårdboenden. Där behöver data från livsmedelsgrossistens system för lager –och orderhantering integreras i blockkedjan. För att kunna göra exakta koldioxidberäkningar för en produkts klimatavtryck har vi även samtal med aktörer som har nya lösningar på marknaden som läser av data direkt ifrån lastbilen. Då kan vi se exakt körsträcka, förbrukning och vilket bränsle lastbilen tankades med på sin väg mot köken i Helsingborg.

Digitalisering och spårbarhet är en riktigt ”het potatis” och där vill Helsingborgs stad vara den drivande parten för att sätta en standard för hur leverantörer kan digitalisera sina processer och dela data från hela kedjan. Genom att vi som större kommun är tydliga med att transparens och spårbarhet är viktiga för oss när vi gör inköp så bidrar vi till att minska matfusk, klimatpåverkan, matsvinn, långa transportsträckor och felleveranser. Genom att ta fram en standard för delning av data in i en blockkedja kan vi vara med och påverka hela branschen.

Video

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.
Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 29 september, 2023

Effektmål

Ökad spårbarhet och transparens i uppföljningen av livsmedelsinköp

Effektmål

Ökad visualisering av våra inköpta livsmedels vägar från jord till skolmatsbord

Kontakt

Namn: Linda Bjarle
E-post: linda.bjarle@helsingborg.se

Namn: Cecilia Larsson
E-post: cecilia.larsson@helsingborg.se