Vad?

Vi, Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) vill på ett nytt sätt förmedla och undersöka hur barn, ungdomar och andra målgrupper kan hantera riskfyllda situationer och miljöer, identifiera risker, kunna agera när olyckan varit framme, hantera grupptryck och lära sig arbeta tillsammans i team.

Varför?

Vi vill hitta ett sätt arbeta på som är mobilt, interaktivt och upplevelsebaserat. Efter en SAFETOUR ska deltagarna minnas vad de varit med om, det ska vara en positiv, rolig och lärorik upplevelse. Vi vill arbeta med och involvera invånare i de olika bostadsområdena där metoden, om den lyckas, kan användas. Vi vill använda och synliggöra räddningstjänstens goda förtroende och verktyg till att skapa relationer och arbeta förebyggande. Vi skapar upplevelser där alla sinnen blir aktiverade. Risk- och säkerhetsmedvetenheten ökar, du blir trygg i att kunna agera när något händer. Trygghet skapas!

Hur?

Vi ska bygga upp interaktiva miljöer där upplevelsen står i centrum. Deltagarna får agera i realistiska miljöer i olika scenarios. Det kommer att iscensättas olika risker eller händelser, obehagliga men också positiva som deltagaren plötsligt kan komma att befinna dig i. Vi bygger fysiska och digitala scenarios. Det kan vara skådespelare/dramaelever/ungdomar som agerar eller digital simulering. Deltagaren är en del av det som händer varvat med reflektioner.
Vi ska utveckla SAFETOUR till en mobil metod. SAFETOUR ska kunna turnera mellan olika stadsdelar och kommuner.

  • Drivs av

    Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kontakt

Namn: Anne Eriksson
E-post: anne.eriksson@rsnv.se

Namn: Dennis Borg
E-post: dennis.borg@rsnv.se