Hälsa

Husens – kan förhindra fallolyckor

Skalas upp

Husens – kan förhindra fallolyckor

Vad?

En sensor som påminner kunden om att ha sin rullator nära tillhands. När avståndet ökar mellan kunden och rullatorn reagerar sensorn för att påminna kunden om att ta med sig rullatorn. När kunden använder sin rullator minskar risken för en fallolycka.

Varför?

Varje år sker över 100 000 fallolyckor som kräver vård, enligt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Över 2 000 personer avlider till följd av fallen. Den genomsnittliga kostnaden för varje kund som skadas svårt av en fallolycka uppskattas till ca. 273 600 kr, enligt Socialstyrelsen. År 2014 uppgick kostnaderna för fallolyckor till över 10 miljarder kronor.

De flesta fallolyckor sker inomhus. Initiativtagaren Husam Abdullah tror att det beror på att kunderna glömmer eller inte vill använda sin rullator inomhus. Anledningar till det kan vara demens eller att kunden tycker att det är jobbigt att använda rullatorn i trånga utrymmen, till exempel trångt möblerade badrum.

Hur?

Digital lösning med en sändare på rullatorn och en mottagare till exempel runt kundens handled. Sensorn reagerar när kunden kommer ett visst antal meter ifrån sin rullator. Kunden blir påmind om att hen är för långt bort ifrån rullatorn genom en signal.

Om vi kan förhindra fallolyckor ökar vi tryggheten för våra äldre och minskar oron för anhöriga. Vi sparar också på allmänna resurser genom att minska antalet fall. Dessutom skjuter vi fram behovet av omfattande hemvård för kunder som bor kvar hemma.

Publicerad: 26 maj, 2023
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

1. Ökad trygghet för våra äldre och minskad oro för anhöriga.

Effektmål

2. Besparing av resurser genom att minska antalet fall.

Effektmål

3. Fler äldre kan bo kvar hemma och minskar sitt behov av omfattande hemvård.

Kontakt

Namn: Husam Abdullah
E-post: husam.abdullah@helsingborg.se

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se