Vad?

Det utbyggda stadsbiblioteket ska bli en central plats i den smarta staden Helsingborg och ett av Europas mest innovativa bibliotek. Här säkerställer vi kompetens och delaktighet så att den smarta staden blir en stad med smarta invånare. Här skapas scener och rum där invånarna kan ta del av och delta i det demokratiska samtalet, bilda sig egna åsikter och där vi tillsammans utvecklar den lokala demokratin och delaktigheten i staden.

Biblioteket är invånarnas arena och den naturliga platsen för staden att möta invånarna på. Det är en plats för innovation och kunskapsdelning mellan staden och invånarna. En testyta för stadens förvaltningar. Här ska man kunna påverka och utveckla innehållet och olika arrangemang och event. Här ska också finnas möjlighet till kreativa rum och studios.

Processen med att utveckla stadsbiblioteket kommer behöva vara innovativt. I det innovativa ligger att vi inte riktigt vet vilken verksamhet vi bedriver om fem till sju år då allt ska stå färdigt. Här blir dialog med våra användare viktig, men också med dem som idag inte använder biblioteket. Det kommer kräva nya, innovativa former för involvering. Biblioteket är intimt sammanlänkad med den populära stadsparken. Här behöver berörda parter tillsammans finna lösningar som utnyttjar den unika placeringen mitt i stadens hjärta.

Varför?

Helsingborgs stad förändras med bland annat ökande befolkning, nya stadsdelar och ny samhällsstruktur. Omvärlden förändras också med globalisering, urbanisering och digitalisering.
Med alla förändringar har människor nu också andra krav på offentlig service. Biblioteket behöver naturligtvis också förändras i linje med detta. Vi ser ökad digitalisering, minskande läsförståelse, krafter som utmanar demokrati och yttrandefrihet, ny media och hur människor flyttar ut och in i staden.

Hur?

Tillsammans med helsingborgarna skapas framtidens bibliotek. Att vara innovativ innebär att förstå samhällets växande och förändrade behov samt att testa idéer och lära tillsammans med invånarna. Målet är att förändra verksamheten tillsammans. Arbetssättet innebär en transformation av makt till invånarna och personalen som arbetar i biblioteket. Detta förutsätter en agil process med täta dialoger mellan arbetsgruppen och involveringsgruppen. Där säkerställs att relevant information finns för att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

De bärande frågeställningarna är:

 • Vad behöver vi veta för att fatta rätt beslut?
 • När behöver vi veta det?
 • Vad kan invånarna påverka?
  All invånarinvolveringen utgår från att identifiera behov. Utifrån behoven utvecklas och gestaltas det nya stadsbiblioteket.

För att veta mer besök www.helsingborg.se/nyttstadsbibliotek, dialog.helsingborg.se/nyttstadsbibliotek

Effektmål

En central nod för invånarna i den smarta staden Helsingborg är en smart stad, en plats där invånarna upplever livskvalitet, och där man utgår från människorna som bor där. Att skapa engagemang och arbeta tillsammans med invånarna som en förutsättning för att lyckas.

Effektmål

Invånarnas plats för innovation och kunskapsdelning. Invånarna äger platsen och kan påverka innehållet och utbudet.

Effektmål

Invånarnas plats för lokal demokrati och delaktighet. Det nya stadsbiblioteket ska fungera som en möjliggörare för invånarnas demokratiska samtal tillsammans med beslutsfattare, verksamheter, föreningar och andra organisationer.

Effektmål

Förändra bilden av biblioteket och blir bättre på att visa upp vad vi erbjuder. Att involvera fler innebär också att vi kan skapa en högre medvetenhet kring dagens och framtidens bibliotek och vilka tjänster vi ska erbjuda.

Invånarinvolvering

Invånarinvolvering och att arbeta nära andra intressenter som till exempel personal, samarbetsparters och andra verksamheter i staden är avgörande för att lyckas med att bygga framtidens bibliotek i Helsingborg. Målet är inte att bara lyssna utan att faktiskt utveckla verksamheten tillsammans med dem. – We ask, they say, we do. Insikterna som vi har nått hittills i dialogerna handlar om förväntningarna på biblioteket som plats, men också innehållet i verksamheten, och det innefattar fyra delar: invånarnas mötesplats, en plats för läsinspiration, information och kunskap, en plats för demokrati och delaktighet samt hållbarhet och delade resurser Involveringen kommer att fortgå genom hela processen. Arbetsgruppen arbetat tätt tillsammans med involveringsgruppen. Tillsammans tittar vi på vad behöver vi veta för att fatta rätt beslut? När behöver vi veta det? Involveringsgruppen tar de frågorna vidare till invånarna och tillsammans analyserar vi resultatet och omvandlar det till insikter att arbeta utifrån.

 • Drivs av

  Kulturförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

 • Kategori

  Demokrati

 • Sektor

  Bibliotek, Digital kommunikation, Hållbart byggande, Social innovation

 • Partners

  Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs bibliotek, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningsförvaltningen

Kontakt

Namn: Josefin Andersson, projektledare Helsingborgs bibliotek
E-post: josefin.andersson@helsingborg.se

Namn: Sofia Svensson, Tjänstedesigner, Helsingborgs bibliotek
E-post: sofia.svensson@helsingborg.se