Vad?

Ta fram en app som är tillgänglig för alla målgrupper inom bostadssociala insatser. Vi vill ta fram informationsblad eller filmsnuttar där man på ett enkelt sätt kan förmedla detta till hyresgästerna.

Varför?

Hur man sköter en bostad är en självklarhet för många, men vi ser att många unga vuxna, nyanlända m.fl. behöver ett förtydligande kring hur man sköter en bostad för att undvika skador i bostaden och kostnader för dom boende.

Hur?

Vi testar olika kommunikationslösningar gentemot målgruppen. Film på olika språk, informationsblad är några av sätten som hyresgästerna kan ta del av sköteselanvisningar för lägenheten.

Effektmål

Minskade kostnader för akut underhåll av stadens lägenheter

Kontakt

Namn: Sara Hedberg
E-post: sara.hedberg@helsingborg.se

Namn: Per Åberg
E-post: per.aberg@helsingborg.se