Demokrati

Invånarreporter

Realiserad

Invånarreporter

Vad?

Invånarreporter är ett projekt där personer med egen erfarenhet av sociala tjänster får skriva om socialt arbete och utvecklingsprojekt ur sitt perspektiv på socialförvaltningens webbplats öppnasoc.se.

Varför?

Socialförvaltningen behöver förbättra sin kommunikation, såväl internt som med brukare och brukarorganisationer och i synnerhet kommunikationen om de projekt som vi driver med brukardelaktighet.

Vidare behöver vi en funktion som kan granska verksamheten, en ”critical friend”, som ett stöd i kvalitetsarbetet och i arbetet med brukardelaktighet. Genom att föra fram brukarnas perspektiv och låta verksamheten svara på deras frågor kan vi lyfta frågor som är viktiga för brukarnas tillit såväl som för verksamhetens kvalitet.

Hur?

Som invånarreporter kommer du att få möjlighet att lyfta fram frågor som du själv, eller personer i ditt nätverk, vill ta upp eller fråga verksamheterna om. Du kommer att få erbjudanden om uppdrag att göra intervjuer, delta på möten, konferenser, föreläsningar och andra händelser och skildra dem från ditt perspektiv. Du kommer även att få rapportera från olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt med brukardelaktighet.

Du väljer själv vilka uppdrag du vill göra och hur mycket tid du vill lägga på detta. Du får timarvode för dina publicerade bidrag. Resultatet publiceras på öppnasoc.se, genom socialförvaltningens kommunikatör. Kommunikatören fungerar som redaktör och kontaktperson för invånarreportrarna. Du får också praktisk utbildning och handledning av en erfaren journalist.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Fler artiklar skrivna av invånarreportrar på öppnasoc.se

Effektmål

Fler besök och lästa artiklar på öppnasoc.se

Effektmål

Ökad kunskap om socialförvaltningens utvecklingsprojekt hos medarbetare, brukare och brukarorganisationer

Effektmål

Skapa uppmärksamhet och öka intresset för sociala frågor

Invånarinvolvering

Invånare agerar som granskare

 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Demokrati

 • Sektor

  Delaktighet / Kommunikation

 • Partners

  Invånare

Kontakt

Namn: David Bergström
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se