Vad?

I en tid där festivaler, konserter och andra publika sociala och kulturella evenemang ställs in vill vi ställa om från traditionell stadsfestival till Sveriges första stadsfestival i digitalt format. Planen är att sida vid sida erbjuda ett antal spännande live-inslag (beroende på vilka restriktioner som gäller).

Varför?

Genom att genomföra festivalen istället för att ställa in den möjliggör vi kreativa samarbeten med lokala näringslivet och föreningslivet, t ex take away-festivalmenyer, reportage med föreningar (och eventuellt prova på-aktiviteter beroende på vilka restriktioner som gäller vid tiden för genomförandet). Vi producerar ett stort antal starka kulturinslag, i form av livestreamat och inspelat material, för publiken i en tid av isolering och distansering, dvs. då det behövs som mest. Genomförande mot alla odds skapar stolthet och hopp om en framtid då vi återigen kan ses fysiskt och dela värdefulla upplevelser tillsammans.

Hur?

En omfattande och komplex digital live-produktion, främst på Helsingborg Arena men med material som spelas in runtom i staden. Vi vill skapa en stark Helsingborgskänsla och lokal stolthet. Genomförandet bygger på innovativa samarbeten med ett stort antal externa aktörer och inom staden.

  • Teknologier

    Digital kommunikation

  • Sektor

    Digitalisering, Kultur

  • Partners

    Digitaliseringsavdelningen, Helsingborg City, Helsingborgshem, Kulturförvaltningen, NSR, Skol- och fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningsförvaltningen

Kontakt

Namn: Jonas Stoltz
E-post: jonas.stoltz@helsingborg.se

Namn: Helen von Platen
E-post: helen.vonplaten@helsingborg.se