Demokrati

-72 på H22

Realiserad

-72 på H22

Vad?

Förflytta dig till 1970-talets Drottninghög. Slå dig ner i möblerna, upplev prylarna och stämningen från tiden. Upplev teater, dans och musikföreställningar i det lilla formatet men som med digital teknik når många. Fundera över varför Sverige drog igång miljonprogrammet, vilka problem behövde man lösa då och vad kan vi lära oss av det idag? Projektet tar kulturarvet som utgångspunkt för att reflektera över Sverige då och nu och om återbruk och återvinning som en del i att bygga framtidens hållbara samhälle.

Varför?

Arbetet med att återskapa en lägenhet på Drottninghög till 1970-talet sker i en process där delaktighet av närboende står i fokus. Genom processen ökar kunskapen om den lokala historien och kulturarvet. Mer kunskap om platsen ökar förankring och stärker tillhörighet och självkänsla.
Lägenheten blir en plats där olika kulturella uttrycksformer skapar spännande möten med lång räckvidd.

Hur?

Vi testar en process där de närboende tillsammans med processledare inreder, gestaltar och fyller lägenheten med innehåll. En demokratisk projektgrupp på riktigt. Delaktighet och förankring är ledord. Kulturförvaltningen genom Helsingborgs museum och Dunkers kulturhus processleder tillsammans med Helsingborgshem, Helsingborgs stadsteater och Stadsledningsförvaltningen.

Publicerad: 28 maj, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Att kunna skapa ett angeläget innehåll

Effektmål

Att invånarna blir ambassadörer för projektet.

Effektmål

Att kvalitetssäkra innehållet

Effektmål

Att öka och utveckla invånares insyn i kommunala processer

Effektmål

Att utmana och utveckla tjänstemäns sätt att samarbete med invånare, föreningar och universitet

Effektmål

Att vi går från att vara lärorganisationer till att också vara lärande och utvecklas som organisationer och medarbetare.

Invånarinvolvering

nvånare som har anknytning till 70-talets Drottninghög, samt invånare som bor på Drottninghög idag, rekryteras till projektet. Som medlemmar i projektgruppen arbetar invånarna i projektet till dess slutdestination, City Expo 2022. Alla medlemmar i projektgruppen arbetar demokratiskt, på lika villkor, och bidrar till projektet utifrån sina perspektiv. De delar med sig av sin sakkunskap och skiftar mellan olika roller (nybörjare/expert) beroende på sakfråga och var i processen de befinner sig.

Kontakt

Namn: Sonja Kolesar (Projektledare)
E-post: Sonja.Kolesar@helsingborg.se

Namn: Hans Bergfast
E-post: Hans.Bergfast@helsingborg.se

Namn: Ann-Sofie Sassersson
E-post: Ann-Sofie.Sassersson@helsingborgshem.se