Hälsa

Pshout – Psykisk ohälsa bland unga tjejer i Helsingborg

Realiserad

Pshout – Psykisk ohälsa bland unga tjejer i Helsingborg

Vad?

Projektet kartlägger psykisk ohälsa bland unga tjejer 12-18 år med målet att hitta lösningar tillsammans med målgruppen.

Varför?

Bakgrunden till projektet är att undersökningar visar att den upplevda psykiska ohälsan ökar bland unga tjejer både nationellt och lokalt. Målet med Pshout är att påverka utvecklingen och minska den psykiska ohälsans negativa effekter för unga tjejer i åldern 12–18.

Hur?

Syftet med de olika delprojekten är att skapa en tydlig bild av målgruppen, beräkna vilken kostnad psykisk ohälsa medför för samhället, skapa mätbara lösningar där både målgrupp och personal är involverade, samt förmedla resultatet från de olika delprojekten till berörda verksamheter.

Vi har bollat tankar och idéer har med Helsingborgs ungdomsråd. Vi har också tagit fram en arbetsbok om psykisk hälsa (Jagego). Arbetsboken har använts och testats i olika workshoppar med elever i årskurs 9 och med organisationen Ung HBTQ HBG. På så vis har vi fått fram delar av målgruppens egna tankar om psykisk hälsa/ohälsa samt målgruppens egna förslag på lösningar.

Projekten Starka tjejer och Gofar är två satsningar som syftar till att påverka ungas hälsa och utveckling genom fysisk aktivitet.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 9 november, 2023
 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Hälsa

 • Sektor

  Barn och unga / Delaktighet / Psykisk hälsa

 • Partners

  Invånare / Landskrona stad / Part / Region Skåne / Skol- och fritidsförvaltningen / Ung HBTQ HBG

Kontakt

Namn: Pernilla Danielsson
E-post: pernilla.danielsson@helsingborg.se