Lärande och Etablering

Friluftskontoret – utekontor på Fredriksdal

Skalas upp

Friluftskontoret – utekontor på Fredriksdal

Vad?

Nu kan stadens invånare och besökare ta med sitt kontorsarbete till Fredriksdal museer och trädgårdar. Våren 2020 lanserade verksamheten utekonferenser. 1 augusti 2022 togs nästa steg – lansering av Friluftskontoret.

Med en kombination av funktionella utearbetsplatser och trygg samt inspirerande miljö ska fler helsingborgare och besökare ges förutsättningar att ta sitt kontorsarbete utomhus. Visionen på lång sikt är att en mix av människor från näringsliv, universitet, offentlig sektor och egenföretagare ska nyttja möjligheten att arbeta från Fredriksdal.

Genom satsningen får Helsingborg en helt ny typ av kontorslandskap där folk kan mötas, ladda batterierna, planera och fokusera. Utearbetsplatserna på Fredriksdal innebär att en befintlig grönresurs i staden används på ett nytt sätt till förmån för invånarnas hälsa och livskvalité.

Varför?

Hälsa, livskvalitet och hållbart arbetsliv.  En bred forskning lyfter fram fördelarna med att vistas utomhus i grönska. Det sänker våra stressnivåer, ger energi och främjar kognitiva förmågor såsom kreativitet och samarbete. Samtidigt ser vi att många vuxna spenderar 80-90 % av sin tid inomhus, och att problem som stillasittande, stress och utbrändhet ökar i samhället. Därför behövs smarta lösningar som ger invånarna förutsättningar till ett mer hälsosamt arbetsliv.

Flexibelt arbetsliv. I pandemins spår har synen på var och hur kontorsarbete sker förändrats. Många efterfrågar större flexibilitet i arbetslivet, med möjlighet till arbete hemifrån eller från satelliter närmre hemmet. Vi ser ett framtidsscenario där utomhuskontor har en given plats som ett av flera satellitkontor vid sidan av hemmakontoret och arbetsplatskontoret. Framtidens hållbara arbetsplats är en hybrid av ute och inne.

Mervärde! Genom Friluftskontoret skapas en helt ny ingång till det kultur- och naturarv som finns på Fredriksdal. Satsningen gör det möjligt för friluftsmuseet att bli relevant för fler och fungera som en helt ny typ av mötesplats i Helsingborg. Här kan människor från näringsliv, offentlig verksamhet och universitet arbeta sida vid sida bortom hierarkier och organisationsgränser.

Hur?

Idén om utomhuskontor har testats på Fredriksdal under hösten 2021. Helsingborgarna hade möjlighet att provjobba vid två prototyper för uteskrivbord tack vare samarbete med designstudion Superlab och utemöbelföretaget Nola. Testet har gett värdefull input inför en implementering av utearbetsplatser på Fredriksdal. Det har också visat att det finns intresse bland helsingborgarna att arbeta från friluftsmuseet.

Den 1 augusti 2022 öppnade Friluftskontoret på Fredriksdal. Två nya wifipunkter har kommit på plats och trådlösa kit med router och power banks har införskaffats för att ge flexibilitet till den som själv vill välja en plats på Fredriksdal för sitt utekontorsarbete.

För att möta användarnas skilda behov och preferenser samt skapa utrymme för en flexibilitet har verksamheten satsat på en diversifierad lösning med mobila samt stationära utomhuskontor. Det nuvarande utbudet består av fem olika typer av utekontor.

Friluftskontoret erbjuder säsongspaket med dagpass för företag och organisationer. Drop in pass säljs även i Fredriksdals huvudentré.

Fredriksdals satsning på utomhuskontor kan skalas upp succesivt (med fler utearbetsplatser, ökad komfort, utbyggd infrastruktur och kringservice) i takt med att efterfrågan ökar. Konceptet är även gångbart på andra gröna besöksmål.

Under hösten 2022 har Friluftskontoret byggt upp ett värdskap kopplat till utekontorserbjudandet. Detta har gjorts inom ramen för praktiksamverkan med Akademi Båstad och Arbetsmarknadsförvaltningen. Under 2023 fortsätter en av praktikanterna som OSA-anställd utekontorsvärd, finansierad via Arbetsförmedlingen.

Publicerad: 28 september, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

• Få fler helsingborgare att ta sitt kontorsarbete och sina möten utomhus.

Effektmål

• Genom att tillhandahålla utearbetsplatser främja hälsa och livskvalitet samt hållbarhet och flexibilitet i arbetslivet.

Effektmål

• Skapa en ny ingång till det kultur- och naturarv som finns på Fredriksdal, samt attrahera nya besökare.

Kontakt

Namn: Catharina Nilsson
E-post: Catharina.Nilsson@helsingborg.se