Lärande och Etablering

Nicolaiskolan utforskar virtuella modevisningar

Testas som pilot

Nicolaiskolan utforskar virtuella modevisningar

Vad?

Behöver både modellen, materialet och åskådaren vara på samma plats vid samma tillfälle för att vi på nära håll ska kunna ta del av en ny design? Kanske inte!

Varför?

På Textil- och designprogrammet tränar eleverna sig på bland annat sömnad, mönsterkonstruktion, modeteckning och materiallära. Att samlas för en modevisning är ett vanligt sätt för studenterna att dels lära mer genom varandras designer och materialval men också för att visa upp sina kunskaper och skapelser för omvärlden. Idag förutsätter detta dock att alla behöver infinna sig på samma plats och trängas runt ett enskilt plagg vilket gör att det kan bli svårt att i egen takt reflektera kring ett verk, likaså att återkomma till det senare. Frågan ställs också på sin spets när H22 City Expo närmar sig – hur kan vi hålla en modevisning rullandes under 35 dagar utan behöva jättemånga modeller och värdar?

Hur?

Under våren -22 utforskar lärare och elever på Nicolaiskolan möjligheterna inom virtuella tekniker för möjliggöra en modevisning som går att uppleva när som helst och hur nära som helst.

Uppdatering:

Under H22 City Expo kunde mässbesökarna uppleva en modevisning med hjälp av VR-teknik. Efter de första testerna finns intresset kvar att fördjupa sig inom möjligheterna med 3D-teknik. Framåt kommer lärare och elever att arbeta med programmet CLO 3D för att ersätta eller förenkla traditionella tids-&materialkrävande praktiska moment i undervisningen, och att göra VR till en del av skapandeprocessen för eleverna.

Lärdomar

  • Åk2 och 3 har introducerats i programmet CLO3D och eleverna är väldigt positiva
  • Som undervisningsmaterial är programmet över förväntan då det spänner från allt från konstruktion, material, skapa tryck och programmet kan användas i en mängd kurser hos oss.
Publicerad: 10 februari, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Mer kunskaper om möjligheterna med virtuella upplevelser inom undervisningen

Invånarinvolvering

Initiativet utforskas tillsammans med eleverna på Nicolaiskolan.

Kontakt

Namn: Anna Falk
E-post: anna.falk2@helsingborg.se