Vad?

För att staden ska uppnå nettonollutsläpp år 2035 krävs delmål, därför projekterar Fastighetsförvaltningen framtida klimatpositiv nybyggnad av LSS-boende, 6 lägenheter i Påarp. Boendet ska fungera som ett pilotprojekt.

Varför?

Byggnationen i Sverige står för en stor del av samhällets klimatutsläpp och belastning på miljön. Materialval och installationssystem kan ha olika mycket påverkan på miljön både under byggnationstiden men även under verksamhetstiden.

Hur?

Fastighetsförvaltningen arbetar kring denna fråga, detta för att utvecklas i både ny och- ombyggnadsprojekt. Förstudiearbete pågår och produktionsstart är preliminärt planerat att ske under 2023.

Utmaning Vid projektering av LSS-boendet kommer det att ske i samråd med projektörer gällande material som har mindre belastning på miljön men även andra komponenter som påverkar energiåtgången i boendet. Fastighetsförvaltningen tittar även på olika lösningar som återbruk under byggnationstiden men även på materialval som tillverkas i närområdet för att minska utsläpp. När det kommer till tekniska installationer väljer vi solceller på tak och el-bilsladdare. Fastighetsförvaltningen kommer att undersöka fler innovativa lösningar för att få boendet klimatpositivt.

Effektmål

Fastighetsförvaltningens fortsätter sina höga målsättningar från nuvarande krav på max 270 kg CO2/BTA.

 • Drivs av

  Fastighetsförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Sektor

  Cirkulär ekonomi, Fastighet

 • Partners

  Arkitektgruppen

Kontakt

Namn: Hassan El-Achkar
E-post: Hassan.El-Achkar@helsingborg.se