Klimat & Miljö

Habiteum – en verkstad för livskvalitet

Realiserad

Habiteum – en verkstad för livskvalitet

Vad?

På Habiteum – Helsingborgs verkstad för livskvalitet – får invånare, personer från kommun och näringsliv stöd att komma vidare i hållbarhetsarbetet. Habiteum är både en process och en plats. Här är fokus på de stora utmaningarna miljö och folkhälsa, som kräver innovation, nya arbetssätt och metoder.

Varför?

För att vi ska uppnå hållbar livskvalitet för oss alla i Helsingborg krävs det att vi går från ord till handling. På Habiteum medskapar invånare, personer från kommun och näringsliv samt föreningsliv och gör verkstad av FN:s globala hållbarhetsmål.

Hur?

Det senaste året har medskaparna utvecklat olika verkstäder och aktiviteter, både inne och ute. Genom att få testa idéer och utveckla nya arbetssätt sänks trösklar och nya möjligheter öppnas upp. Den varma välkomnande atmosfären skapar nya perspektiv. Efter en renovering av huset fylls nu rummen med allt från återbrukade gamla möbler till teknik. På Habiteum finns såväl lokaler och utemiljön som utrustning för verkstäder på olika teman, till exempel mat, återbruk och vatten. Genom görandet blir diskussionen enklare och på lika villkor. Naturen har en viktig roll, för hälsan och för förståelsen för de större sammanhangen. Genom att använda våra sinnen får vi nya insikter och blir kreativa.

På Habiteum kan du:
– testa processer och idéer med utrymme för lekfullhet
– arrangera workshops/verkstäder med tema mat, återbruk eller vatten
– ha kreativa möten i inspirerande inne- och utemiljö
– få kompetensutveckling inom miljö och hälsa.

Publicerad: 2 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ökat engagemang kring de stora utmaningarna miljö och folkhälsa, som kräver innovation, nya arbetssätt och metoder.

  • Drivs av

    Miljöförvaltningen

  • Kategori

    Klimat & Miljö

  • Sektor

    Miljö

Kontakt

Namn: Therese Olofsson
E-post: Therese.Olofsson@helsingborg.se

Länkar