Integration

Digidel 2.0

Idé utforskas

Digidel 2.0

Vad?

Digidel är ett centrum för digitalt lärande och handledning på stadsbiblioteket. Här kan besökaren prova digital teknik, låna surfplattor, datorer och få individuell IT-handledning. Här erbjuds även teknik hjälp med t ex egna mobiler eller surfplattor för att användaren ska bli mer digitalt delaktig. Digidel är en service för medborgarna. Det är också en yta för samskapande mellan stadens förvaltningar och mellan staden och invånarna.

Varför?

Helsingborgs bibliotek har ett lagstadgat uppdrag att säkra fri tillgång till information och kunskap och i detta bland annat arbeta med digital inkludering och delaktighet. Upplevelsen av att andras digitalisering påverkar biblioteksanvändare på ett ibland negativt sätt och att myndigheter och offentlig service inte alltid tar sitt fulla ansvar vad gäller att ge användarna förutsättningar att själva klara av de tjänster som erbjuds, gör att vi vill hitta samordningsvinster och nya sätt att arbeta på över förvaltningsgränserna. Detta för att kunna ge bästa möjliga service och förutsättningar för invånarna.

Hur?

För att identifiera de svårigheter och hinder som finns börjar vi med en  mindre pilot. Målgruppen vi valt är mammor med annat modersmål än svenska. Vi vill undersöka hur de hanterar stadens e-tjänster kopplat till barn & familj. Vi har begränsat oss något och valt ut bl.a. barnomsorg, fritids och skola. Utifrån det hoppas vi få insikter för att sedan gå vidare.  Vi kommer att göra observationer under tiden de använder de olika e-tjänsterna. En handledare ska finnas med som coachar mammorna. Vi ska titta både på hur de navigerar runt i och mellan de olika tjänsterna men också hur de hanterar tekniken.

Publicerad: 7 juli, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Vi vill ha självgående och självsäkra medborgare som har tillräcklig kunskap för att navigera i det digitala landskapet

Effektmål

Tjänsterna måste vara användarvänliga och skapa förtroende hos de som ska använda dem

Effektmål

Vi vill att medborgarna ska ha kompetens för att kunna hantera nya digitala utmaningar även framåt

Effektmål

Vi vill att alla medborgare ska kunna vara aktiva i samhället och ha möjlighet att kunna påverka sin situation och sin vardag

Invånarinvolvering

Målgruppen vi valt är mammor med annat modersmål än svenska. En handledare ska finnas med som coachar mammorna. Vi ska titta både på hur de navigerar runt i och mellan de olika tjänsterna men också hur de hanterar tekniken.

 • Drivs av

  Kulturförvaltningen

 • Kategori

  Integration

 • Sektor

  Bibliotek

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Hbg Works / Kontaktcenter

Kontakt

Namn: Eva Hveem
E-post: eva.hveem@helsingborg.se