Vad?

Familjeskärmen är en idé som kommit från ett behov i verksamheten. Idébärare är sjuksköterskan Aziza Munke, som har sett behovet av att stödja våra kunder i hemmet i situationer som ensamhet och saknad. Men också som ett stöd för att komma ihåg och komma i gång när minnet, modet och humöret sviker. Detta är även ett sätt för personal att på ett mer anpassat sätt lugna kunden i en jobbig situation, till exempel att en familjemedlem i en video på skärmen berättar att det är dags att ”ta din medicin”.

 

Varför?

Familjeskärmen ger ökad livskvalitet hos den äldre genom att bryta känslan av ensamhet, ge ökad delaktighet för både äldre och anhöriga/närstående och ökad tillgänglighet. Den bidrar också till ett positiv inverkan på äldres minne, minskad oro och ökad glädje när den ser anhöriga/närstående.

För den anhöriga eller närstående betyder skärmen en trygghet att veta att ens äldre närstående får uppleva att familjen alltid är när och tillgänglig.

För vårdpersonalen är detta ett nytt arbetsredskap i omvårdnadsarbetet. Skärmen ger stöd att lättare att använda sig av anhöriga/närstående egna lugnande hälsningar vid situationer som är utmanande för personalen och jobbiga för den äldre. Här är skärmenen stöd i det proaktiva arbetet och leder till minskad känsla av otillräcklighet och minskad stress för personalen.

Hur?

Familjeskärmen är en app som kan användas hos den äldre på en surfplatta eller en TV-skärm. Familjeskärmen innehåller bilder på familjemedlemmar och närstående. När man klickar på dessa bilder startar video- eller rösthälsningar som är inlästa av den person som finns på bilden. Meddelandena är anpassade efter olika årstider och firande, ex födelsedagar eller jul. Hälsningarna kan också vara anpassade till vissa situationer, tex påminnelse om att ta mediciner. Både den äldre och vårdpersonalen kan trycka på skärmen för att välja ett meddelande som passar för stunden.

Familjemedlemmen/närstående spelar in olika meddelanden på en smartphone eller annan applikation med säkerinloggning. Dessa hälsningar landar i en databas kopplat till respektive anhörig. Kan användas på en smartphone eller applikation med säker inloggning.

Effektmål

Att minska oro hos våra kunder samt öka personalens känsla av tillräcklighet

Kontakt

Namn: Aziza Munke
E-post: Aziza.Munke@helsingborg.se