Vad?

Familjeskärmen är en idé baserad på flera behov inom vården. Behoven går ut på att stödja våra kunder i hemmet, dels i situationer som ensamhet och saknad, dels för minnet och dels för att komma i gång när modet eller humöret sviker. Idébärare till Familjeskärmen är sjuksköterskan Aziza Munke.

Våra medarbetare kan använda Familjeskärmen för att lugna kunden i en jobbig situation på ett anpassat sätt, till exempel genom att en familjemedlem i en video på skärmen berättar för kunden att det är dags att ta medicin.

Varför?

Att veta att en familjemedlem eller släkting har ett bra liv ger en trygghetskänsla hos en anhörig eller närstående. Med Familjeskärmen kan den äldre familjemedlemmen uppleva att familjen alltid är nära och tillgänglig.

Familjeskärmen ger ökad livskvalitet hos den äldre genom att bryta känslan av ensamhet. Den bidrar också till ett positiv inverkan på den äldres minne, ökad glädje och minskad oro. Med hälsningarna på Familjeskärmen från anhöriga och närstående får äldre och närstående en ökad delaktighet i varandras liv.

För medarbetare inom vården är Familjeskärmen ett nytt arbetsredskap i omvårdnadsarbetet. Skärmen ger stöd i situationer som är utmanande för personalen och jobbiga för den äldre. Med Familjeskärmens hälsningar kan medarbetarna få stöd i sitt proaktiva arbete. Medarbetarnas känsla av otillräcklighet och stress minskar.

Hur?

Familjeskärmen är en app som används på en surfplatta eller TV-skärm hos den äldre. På skärmen finns bilder på familjemedlemmar och närstående. När du klickar på bilderna startar video- eller rösthälsningar som är inlästa av den person som finns på bilden.

Hälsningarna i Familjeskärmen är anpassade efter olika årstider och firande, exempelvis födelsedagar eller jul. Hälsningarna kan också vara anpassade till olika situationer, till exempel om en daglig medicin. Den äldre eller medarbetaren kan trycka på skärmen för att välja ett meddelande som passar för stunden.

En anhörig eller närstående kan spela in sina hälsningar till Familjeskärmen på till exempel en Smartphone eller annan applikation med säker inloggning. Hälsningarna landar i en databas som är kopplad till Familjeskärmen hos familjemedlemmen/släktingen som ska ta emot dem.

Effektmål

Att minska oro hos våra kunder samt öka personalens känsla av tillräcklighet

Kontakt

Namn: Aziza Munke
E-post: Aziza.Munke@helsingborg.se