Vad?

Det vi gör är att köpa träden i förväg och låta dem stå på tillväxt i stadsmiljön i stället för på en plantskola någon annanstans. Genom att göra så håller vi koll på att träden får rätt kvalitet och mår bra samtidigt som invånarna kan njuta av grönskan under de år som testet pågår.

 

Varför?

Hur möter vi framtidens utmaningar med snabba förändringar samtidigt som vi ska bygga en stad som ska hålla länge och kräver stora investeringar? Ett sätt staden kommer att testa är att arbeta med mer flexibla lösningar som till exempel att skapa en temporär park genom att uppföra en plantskola mitt i staden. Det skulle innebära att vi kan testa oss fram och lära oss under tiden genom att lyssna av hur invånarna upplever det vi gör i ett tidigt skede, långt före vi fattat beslut om kostsamma permanenta lösningar.

 

Hur?

Vi planerar att testa det här arbetssättet genom att omvandla en plats till ett attraktivt stråk, till exempel en gata. Här kan den temporära parken vara metoden som omvandlar utmaningen att en plats upplevs som ogästvänlig och torftig till att istället vara en möjlighet där staden lär sig nytt och invånarna får en bättre livskvalitet. Positiva effekter vi förväntar oss är:

 

Utforma en trivsam och mänsklig miljö

Öka invånarnas inflytande

Öka mängden grönska i staden

Förstärka gång- och cykelstråk

Öka trygghet och trafiksäkerhet

Här kan du se en film om du vill veta mer om parken.

Under 2022 kommer vi att använda vår flyttbara park för att skapa nya värden temporärt. Piloten skalas upp när Ikea skapar en skog runt magasin 405 för Camp Tillsammans.

 

 

Effektmål

Initiativet kommer att öka invånarnas inflytande, öka trygghet och trafiksäkerhet och samtidigt utforma en trivsam och mänsklig miljö.

Kontakt

Namn: Martin Hadmyr
E-post: martin.hadmyr@helsingborg.se