Trygghet

En plantskola mitt i stan

Skalas upp

En plantskola mitt i stan

Vad?

Vi köper in träden i förväg och låter dem stå på tillväxt i stadsmiljön i stället för på en plantskola. Genom att göra så håller vi koll på att träden får rätt kvalitet och mår bra samtidigt som invånarna kan njuta av grönskan under de år som testet pågår.

Sedan hösten 2021 står det hundratals träd tillfälligt utplacerade i röda ställningar runt om i Helsingborgs centrum. Under våren 2023 planteras drygt hälften av dem på arton olika platser i Helsingborg. Merparten planteras i alléerna längs Sockengatan och Gotlandsgatan för att fylla igen luckorna efter hästkastanjerna som tidigare stod där, men som behövde tas bort på grund av kastanjeblödarsjukan.

Det handlar om drygt 180 träd av sorterna bäralm, bergkörsbär, prydnadskörsbär, pagodträd, freemanlönn, hybridplatan och zelkova, bland annat. Träden är cirka tio år gamla och fem till sju meter höga.
─ Det är tåliga och vackra sorter som fungerar bra i stadsmiljö. De har fått växa till sig i vårt projekt ”Flyttbar park”, där de bidragit med grönska på platser i centrum som annars inte har några träd. Det ska bli spännande att få se dem planteras ut och följa deras utveckling. Förutom att främja ett bättre klimat och en rikare biologisk mångfald, hoppas jag att helsingborgarna ska njuta av dem och deras vackra årstidsvariationer, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborgs stad.

Varför?

Hur möter vi framtidens utmaningar med snabba förändringar samtidigt som vi ska bygga en stad som ska hålla länge och kräver stora investeringar? Ett sätt staden kommer att testa är att arbeta med mer flexibla lösningar som till exempel att skapa en temporär park genom att uppföra en plantskola mitt i staden. Det innebär att vi lära oss under tiden genom att lyssna av hur invånarna upplever det vi gör i ett tidigt skede, långt före vi fattat beslut om kostsamma permanenta lösningar.

Hur?

Med träden i de röda ställningarna har staden testat temporära parker, som innebär att träden köps in i förväg och får växa till sig i stadsmiljön, innan de planteras ut på sina tilltänkta ställen. Den temporära parken är en metod som omvandlar utmaningen att en plats upplevs som ogästvänlig och torftig till att istället vara en möjlighet där staden lär sig nytt och invånarna får en bättre livskvalitet. På så sätt får vi en grönare stad även på platser där det inte går att plantera träd. Resterande cirka 120 träd kommer att planteras ut under våren 2023.

Positiva effekter vi förväntar oss är:

Utforma en trivsam och mänsklig miljö

Öka invånarnas inflytande

Öka mängden grönska i staden

Förstärka gång- och cykelstråk

Öka trygghet och trafiksäkerhet

Här kan du se en film om du vill veta mer om parken.

Under 2022 kommer vi att använda vår flyttbara park för att skapa nya värden temporärt. Piloten skalas upp när Ikea skapar en skog runt magasin 405 för Camp Tillsammans.

Publicerad: 12 maj, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Initiativet kommer att öka invånarnas inflytande, öka trygghet och trafiksäkerhet och samtidigt utforma en trivsam och mänsklig miljö.

Kontakt

Namn: Martin Hadmyr
E-post: martin.hadmyr@helsingborg.se