Vad?

Hur möter vi framtidens utmaningar med snabba förändringar samtidigt som vi ska bygga en stad som ska hålla länge och kräver stora investeringar? Ett sätt staden kommer att testa är att arbeta med mer flexibla lösningar som till exempel att skapa en temporär park genom att uppföra en plantskola mitt i staden. Det skulle innebära att vi kan testa oss fram och lära oss under tiden genom att lyssna av hur invånarna upplever det vi gör i ett tidigt skede, långt före vi fattat beslut om kostsamma permanenta lösningar.

Det vi gör är att köpa träden i förväg och låta dem stå på tillväxt i stadsmiljön i stället för på en plantskola någon annanstans. Genom att göra så håller vi koll på att träden växer och mår bra samtidigt som invånarna kan njuta av grönskan under de år som testet pågår.

Vi planerar att testa det här arbetssättet genom att omvandla en plats till ett attraktivt stråk, till exempel en gata. Här kan den temporära parken vara metoden som omvandlar utmaningen att en trafiksituationen är rörig till att istället vara en möjlighet där staden lär sig nytt och invånarna får en bättre livskvalitet. Positiva effekter vi förväntar oss är:

  • Öka invånarnas inflytande
  • Testa att stänga av biltrafiken
  • Förstärka gång- och cykelstråk
  • Öka trygghet och trafiksäkerhet
  • Utforma en trivsam och mänsklig miljö

Effektmål

Initiativet kommer att öka invånarnas inflytande, öka trygghet och trafiksäkerhet och samtidigt utforma en trivsam och mänsklig miljö.

Kontakt

Namn: Martin Hadmyr
E-post: martin.hadmyr@helsingborg.se