Vad?

Ett webbsida för att snabbt och enkelt sprida information till en grupp personer med olika behov.

Logga in på webbsidan, välj vilka grupper som ska informeras, skriv en text, spela in en film eller välj förklarande bilder. Med en knapptryckning skapas och skickas e-postmeddelanden eller sms till mottagarna med den typ information som de vill ha och förstår. Någon får ett sms med en ljudfil, en annan person får ett e-postmeddelande med texte översatt till arabiska. Du behöver inte fundera på vem eller vilka du ska skicka ha e-postmeddelande eller sms till – det sköter systemet.

Multiknappen har jobbats fram av medarbetare inom LSS under en av våra innovationssprintar.

Varför?

Ett återkommande problem inom vård och omsorg är tiden som går att för att ta fram och sprida information. Detta gäller inte minst för våra dagliga verksamheter, där informationen dessutom måste spridas och anpassas i olika format och kanaler. Det är inte bara kunden som måste veta att en daglig verksamhet exempelvis stänger tidigare på fredag, utan också anhöriga, personliga assistenter och gode män. Några vill helst ha informationen via e-post och andra via sms, vissa vill ha information på svenska och andra på annat språk. För några är en video eller ljudfil mer lämpligt och i vissa fall krävs symboler eller bilder för att mottagaren ska förstå informationen.

Hur?

En webbsida som kan spela in film och ljud, översätta text och skicka e-post och sms. Målet är att webbsidan i framtiden ska kunna hämta information, telefonnummer och e-postadresser från våra verksamhetssystem men under utvecklingstiden används en fristående databas.

 

Effektmål

Insparad tid för att kommunicera information till brukare, hyresgäster, personal och anhöriga

Effektmål

Fler fall av att brukare och hyresgäster får information på ett sätt de själva valt (färre lappar i väskan)

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se

Namn: Mikael Håkansson Mansdorff
E-post: Mikael.HakanssonMannsdorff@helsingborg.se

Namn: Marcus Madsen
E-post: marcus.madsen@helsingborg.se