Klimat & Miljö

Oceanön – Stadsrummet

Idé utforskas

Oceanön – Stadsrummet

Vad?

Innovation i nybyggnadsprojekt för att skapa mervärde för Helsingborgs invånare i ett samarbete mellan stad och byggherre

Varför?

Undersöka möjligheten i ett tät samarbete mellan stad och byggherre att för att tillföra mervärde för boende och invånare. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv erbjuder Oceanön många spännande möjligheter och unika förutsättningar att skapa en stadsdel som tar tillvara och nyttjar kopplingen till vattnet och förstärker platsens identitet och skapar förutsättningar för denna att utvecklas med tiden. Att idag fastslå vilka innovationer som bäst åstadkommer detta låter sig inte göras med enkelhet.

Hur?

Vi har identifierat ett antal områden där det finns möjlighet att arbeta vidare i ett samarbete mellan stad och byggherre. Listan nedan presenterar ett första uppslag och kan vidareutvecklas gemensamt i samverkan:

  • Regnvattenskörd
  • Vertikal grönstruktur
  • Aktivera gränszoner mellan land och vatten
  • Skapa förutsättningar för biologisk mångfald
  • Autonom renhållning genom städrobottar i hamnbassängen
  • Kyla med havsvatten
  • Användning av underjordiska ytor
Publicerad: 18 april, 2024
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Kundnöjdhet bland nya boenden och invånare

Kontakt

Namn: Madeleine Krell
E-post: madeleine.krell@helsingborg.se