Klimat & Miljö

Bättre koll på fastigheterna med portabla sensorer

Skalas upp

Bättre koll på fastigheterna med portabla sensorer

Vad?

Genom portabla uppkopplade sensorer kan vi snabbt få koll på fastighetens data gällande exempelvis temperatur, luftkvalitet och ljud.

Varför?

Nybyggda fastigheter eller fastigheter där vi gjort större renoveringar har ofta uppkopplade ventilationssystem där luftkvalitet och temperatur kan följas på distans men för många av stadens fastigheter finns inte denna möjlighet. Med hjälp av portabla sensorer kan vi fånga upp problem i dessa fastigheterna mycket snabbare och kunna agera på dom. Det kan exempelvis röra sig om felanmälningar gällande luftkvalitet och temperatur i lokalerna. Efter utredning kan sensorerna flyttas till nya ställen.

Hur?

Vi har köpt in 10 sensorer via Pingday som är uppkopplade med LoRa-teknik och har byggt en visualiseringslösning i PowerBI för att kunna följa fastigheterna på distans.

Publicerad: 8 januari, 2024
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Kontakt

Namn: Christer Jönsson
E-post: christer.jonsson@helsingborg.se