Klimat & Miljö

Industriell symbios – ett företags avfall kan bli det andra företagets resurs

Avbruten

Industriell symbios – ett företags avfall kan bli det andra företagets resurs

Vad?

Industriell symbios handlar om att det ena företagets avfall kan bli det andra företagets resurs. Ju mer industriell symbios i en stad, desto mindre avfall. De större företagens årliga officiella miljörapporter innehåller kvalitetssäkrad uppdaterad information om vilka restflöden som finns som resurser i staden. Innovationen handlar om att göra denna information sökbar, så att utbytet mellan stadens företag kan öka och avfallet minska i stor skala.

Varför?

Främst träffar projektet Skapande och Balanserad stad, inom vision 2035 samt de globala hållbarhetsmålen, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Mål 11 Hållbar konsumtion och produktion.

Projektet ligger helt i linje med Näringslivsprogrammet, Klimat och energiplanen, plan för cirkulär ekonomi, Regional avfallsplan och Livskvalitetsprogrammet. Projektet kan främja samarbetet inom Familjen Helsingborg.

Hur?

Genomgång av offentliga miljörapporter från ett 40-tal företag i Helsingborgstrakten ska analyseras för att se om win-win situation skulle kunna uppstå i Familjen Helsingborg. Det som initiativet syftar till är att identifiera om ett företags avfall kan bli ett annat företags råvara.

Informationen om företagens restavfall och spill ska sedan göras digitala och sökbara för andra företag. Om fördelarna med att öka den industriella symbiosen visar sig vara stor i regionen, borde det kunna förändra sättet som myndigheterna i hela EU kräver in miljörapporterna på. Det vill säga att ge företagen möjligheter att lämna informationen om restavfallet som öppen data.

Resultat  och tankar om fortsatt arbete

Vi har kommit fram till något som troligen är utvecklingsbart, som är en E-tjänst och som sannolikt skulle kunna främja regional cirkularitet och industriell symbios. Kanske kan även C och D-företagens miljörapporter ha nytta av samma system, det vill säga att den digitala tjänsten sträcker sig längre än A och B-företagens miljörapportering. Dagens miljörapporter i PDF format är för olika för att på ett smidigt sätt kunna extrahera data ur. Men vi ser att om man i samband med den årliga miljörapporteringen erbjöd en frivillig digital tjänst, som kunde bespara företagen merarbete med sin miljörapportering i det långa loppet, kunde man som en bonus få in sökbar data till en databas. En sådan tjänst skulle innehålla avfallskoderna översatta till svenska, samt möjlighet för företagen att spara och analysera sin miljödata år från år.

Genom att skapa en sökbar databas med följande innehåll kunde återvinningsföretag få en överblick och rikta erbjudanden till huvudföretagen:

 • Typ av avfall enligt EWC kod
 • Typ av avfall i skrift
 • Mängd av avfallssorter ordnade i fallande ordning efter gällande EWC-koder
 • Verksamhetsår för miljörapporten
 • Företagsnamnet
 • Branschkoden på detaljerad nivå
 • Gatuadress (Med kartkoppling)
 • Fastighetsbeteckning (Med kartkoppling)
 • E-post kontaktperson för miljörapporten
 • Telefonnummer till kontaktperson för miljörapporten
 • Mottagare av restprodukten idag

Vi tror att NSR och NSVA eller Staden (Näringsliv och Destination/Miljöförvaltningen /Digitaliseringsavdelningen) skulle vara den aktör som kunde tillhandahöll tjänsten.

Vi skulle börja i en mindre skala eventuellt tillsammans med andra svenska kommuner, t ex Malmö kommun. Vi ser inte att projektet har någon EU-koppling i första skedet.

Nästa steg är att undersöka intresset från företagen och undersöka kopplingar till det nationella projektet Framtidens miljörapport och kanske även Avfall Sverige.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Företagens officiella miljörapporter kan struktureras för att användas till att öka utbytet av materialresurser i staden

Kontakt

Namn: Christina Zoric Persson
E-post: christina.zoric.persson@helsingborg.se

Namn: Claes Malmberg
E-post: Claes.Malmberg@helsingborg.se