Vad?

Projektet är en vidareutveckling av uppdrag Kärnan, en app med utvecklingspotential. Vi vill nu fortsätta att undersöka möjligheterna med den virtuella tekniken i en immersiv form. På samma sätt som vi försökt att åskådliggöra borggården vill vi nu ge ett förslag på hur ett medeltida gemak i ett kungligt slott kan ha sett ut. Den immersiva, i bild och ljud en omslutande digital teknik, ger betraktaren en möjlighet att se hur den s k Kungsvåningen på Kärnan kan ha sett då den var en plats för audiens och förläggningar.

Varför?

Vi vill undersöka om VR ökar förståelsen av det förflutna? Vad innebär en immersiv upplevelse som lärandeverktyg för de med läs- och skrivsvårigheter? Samt hur skapar vi en upplevelse med lika delar kunskap och underhållning ”edutainnment”?

 

Hur?

I första hand riktas upplevelsen till skola och turister men har samtidigt ambitionen att nå en så korrekt vetenskaplig höjd som möjligt. Den immersiva upplevelsen är samtidigt ett lärandeverktyg som hjälper eleven att nå medeltida konst- och kulturhistoria. Rätt utformad kan det bli det en oslagbar historielektion!

Effektmål

Målsättningen är ju att Digitalt gemak på något vis ska en funktion där besökaren själv väljer innehåll

Kontakt

Namn: Per-Magnus Johansson
E-post: Pelle.johansson@helsingborg.se