Vad?

Projektet är en vidareutveckling av uppdrag Kärnan, en app med utvecklingspotentialVi vill nu fortsätta att undersöka möjligheterna med den virtuella tekniken i en projicerad form. På samma sätt som vi försökt att åskådliggöra borggården vill vi nu undersöka hur vi kan gå till väga rent tekniskt då vi projicerar från flera håll samtidigt på tornets 700 år gamla väggar. Vi undersöker hur ljud och bild kan synkroniseras då projiceringar förmedlar kunskapsupplevelser. En viktig del av projektet är att utvärdera hur morgondagens utställningar bör göras inne i tornet, i en miljö som är känslig där inga fasta förankringar eller några ingrepp ska göras.

Varför?

Vi vill undersöka hur projiceringar på plats ökar förståelsen av det förflutna. Vad innebär en projicerad upplevelse på plats som lärandeverktyg för de med läs- och skrivsvårigheter? Samt hur skapar vi en upplevelse med lika delar kunskap och underhållning ”edutainment”?

 

Hur?

I första hand riktas upplevelsen till skola och turister men har samtidigt ambitionen att nå en så korrekt höjd som möjligt. Den projicerade upplevelsen är samtidigt ett lärandeverktyg som hjälper eleven att nå medeltida konst- och kulturhistoria. Rätt utformad kan det bli det en oslagbar historielektion!

Effektmål

Effektmålen är att för besökarna erbjuda en upplevelse projicerad inuti i tornet. Ambitionen är att frångå den traditionella pedagogiska berättelsen med textskyltar, audio guide eller mindre skärm. Projektets mål är att undersöka hur en, i det närmaste, projicerad upplevelse på tornets väggar där besökaren startar denna genom en lekfull manöver – när denne tex lyfter på en bägare startar en särskild projicering knuten till just det föremålet. Den visuella upplevelsen ska vara en kombination av levande animation och stilla projiceringar, allt efter en återgiven historisk berättelse.

Invånarinvolvering

I projektets första steg diskuterades vad som ska berättas – enstaka händelser, exempelvis Pesten 1350- eller helgonberättelsen om Sankta Barbara? Eller en längre biografisk berättelse om den medeltida drottningen Margareta och hennes liv som regent? Kanske något helt annat? Andra steget innebär framtagandet av berättelser visas på Kärnans tredje våning med början då H22 tar sin början.

Kontakt

Namn: Per-Magnus Johansson
E-post: Pelle.johansson@helsingborg.se