Vad?

Projektet är en vidareutveckling av uppdrag Kärnan, en app med utvecklingspotential. Vi vill nu fortsätta att undersöka möjligheterna med den virtuella tekniken i en immersiv form. På samma sätt som vi försökt att åskådliggöra borggården vill vi nu ge ett förslag på hur ett medeltida gemak i ett kungligt slott kan ha sett ut. Den immersiva, i bild och ljud en omslutande digital teknik, ger betraktaren en möjlighet att se hur den s k Kungsvåningen på Kärnan kan ha sett då den var en plats för audiens och förläggningar.

Varför?

Vi vill undersöka om VR ökar förståelsen av det förflutna? Vad innebär en immersiv upplevelse som lärandeverktyg för de med läs- och skrivsvårigheter? Samt hur skapar vi en upplevelse med lika delar kunskap och underhållning ”edutainnment”?

 

Hur?

I första hand riktas upplevelsen till skola och turister men har samtidigt ambitionen att nå en så korrekt vetenskaplig höjd som möjligt. Den immersiva upplevelsen är samtidigt ett lärandeverktyg som hjälper eleven att nå medeltida konst- och kulturhistoria. Rätt utformad kan det bli det en oslagbar historielektion!

Effektmål

Effektmålen är att för besökarna erbjuda en upplevelse projicerad inuti i tornet. Vi frångår den traditionella pedagogiska berättelsen med textskyltar, audio guide eller mindre skärm. Projektets mål är att undersöka hur en, i det närmaste, immersiv upplevelse där besökaren startar denna genom en lekfull manöver – när denne tex lyfter på en bägare startar en särskild projicering knuten till just det föremålet. Den visuella upplevelsen ska vara en kombination av levande animation och stilla projiceringar, allt efter en återgiven historisk berättelse.

Invånarinvolvering

I projektets första steg ska diskussioner hållas med lärare och elever om vad som ska berättas – enstaka händelser, exempelvis Pesten 1350- eller helgonberättelsen om Sankta Barbara? Eller en längre biografisk berättelse om den medeltida drottningen Margareta och hennes liv som regent? Kanske intresserar inte medeltiden alls? Kanske är det 1600-talets gigantiska befästning och händelserna runt den som intresserar – eller framför allt har kanske respondenterna (lärarna/klasserna) helt andra idéer? Valet av vilken/vilka berättelser som visas ska bestämmas senast den 6/6 2021.

 • Utmaning

  Hur ser framtidens skola ut?

 • Kategori

  Lärande och Etablering

 • Teknologier

  AR, VR

 • Estimerad budget

  500000 kr

 • Sektor

  Barn och unga, Delaktighet

Kontakt

Namn: Per-Magnus Johansson
E-post: Pelle.johansson@helsingborg.se