Vad?

Vanligtvis arbetar varje kommun var och en med frågor som till exempel verksamhetsetableringar. Vi kommer nu tillsammans i Familjen Helsingborg analysera vilka förutsättningar det finns för att få en helhetssyn och gemensam kraft kring olika frågor. Bland annat ska vi titta på hållbar utveckling och planering av verksamhetsmark, marknadsföring och försäljning för att främja företagsetableringar och tillväxtmöjligheter samt förutsättningar avseende öppen data, det vill säga att samla och dela data.

Varför?

Vi vill bli mer resurseffektiva tillsammans, klara kampen om begränsade markytor, hantera organisk näringslivstillväxt och bli konkurrenskraftigare för att vinna företagsetableringar. Det nya är att erbjuda ett mer utvecklat och innovativt samarbete kring både plan- och verksamhetsmark och marknadsföring/försäljning av hela Familjen Helsingborgs utbud. Nyttan är ökad förmåga att skapa fler jobb och livskvalitet i samma arbetsmarknadsregion och samtidigt hushålla med resurser, egna och naturens. Företagarresan är i fokus och vi sätter Familjen Helsingborg på kartan som både innovativt, modigt och ansvarstagande.

Hur?

Samarbete! Genom en gemensam förstudie kan det leda vidare till gemensamt arbete inom Familjen Helsingborg. Vi kan arbeta gemensamt med nätverken för näringsliv och översiktlig planering samt mark- och exploatering inom kommunerna i Familjen Helsingborg.

Effektmål

Nyttan är ökad förmåga att skapa fler jobb och livskvalitet i samma arbetsmarknadsregion och samtidigt hushålla med resurser, egna och naturens.

Kontakt

Namn: Kristina Bell
E-post: kristina.bell@helsingborg.se

Namn: Claes Malmberg
E-post: Claes.Malmberg@helsingborg.se