Klimat & Miljö

Nytt samarbete för att skapa fler jobb och mer livskvalitet inom Familjen Helsingborg

Idé utforskas

Nytt samarbete för att skapa fler jobb och mer livskvalitet inom Familjen Helsingborg

Vad?

Vanligtvis arbetar varje kommun var och en med frågor som till exempel verksamhetsetableringar. I Familjen Helsingborg har vi nu analyserat förutsättningar att utifrån en gemensam digital lösning presentera totalt utbud av verksamhetsmark, gemensam marknadsföring för att främja företagsetableringar samt en gemensam process för hur vi arbetar med stora företagsetableringar som bland annat innefattar en gemensam etableringsgrupp. Beslut att genomföra detta är fattat och under 2023 ska det implementeras.

Varför?

Vi blir mer resurseffektiva tillsammans, klarar kampen om begränsade markytor, hanterar organisk näringslivstillväxt och blir konkurrenskraftigare för att både vinna företagsetableringar och jämna ut vara etableringarna hamnar inom Familjen Helsingborg. Vi erbjuder ett mer utvecklat och innovativt samarbete. Nyttan är ökad förmåga att skapa fler jobb och livskvalitet i samma arbetsmarknadsregion och samtidigt hushålla med resurser, egna och naturens. Företagarresan är i fokus och vi sätter nu Familjen Helsingborg på kartan som både innovativt, modigt och ansvarstagande.

Hur?

Tillsammans med den gemensamma kraften i Familjen Helsingborg i fokus!

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Nyttan är ökad förmåga att skapa fler jobb och livskvalitet i samma arbetsmarknadsregion och samtidigt hushålla med resurser, egna och naturens.

Kontakt

Namn: Christian Larsson
E-post: Christian.larsson@helsingborg.se