Demokrati

Digitala insatskort på LSS-boende

Idé utforskas

Digitala insatskort på LSS-boende

Vad?

Självständighet och självbestämmande är viktiga delar i varje människas vardag. Även för våra kunder inom LSS-verksamheten som får insatser för att kunna leva sitt liv som alla andra. När kunderna är med och kan styra sin vardag ökar engagemanget att delta. Dessutom ökar kundernas känsla av självbestämmande. Medarbetarna kan då också enklare planera och synka sitt arbete.

I det digitala insatskortet kan de boende själva boka sina insatser. De har också möjlighet att göra ändringar på ett mer flexibelt sätt än tidigare.

Varför?

Personer som bor på LSS-boenden har rätt till ett antal olika insatser varje vecka, till exempel tvätt, städ, inköp och social samvaro. Veckoschemat för dessa insatser planeras idag på ett effektivt sätt så att behoven blir uppfyllda.

Problemet är att den boende inte känner sig helt delaktig i planeringen. Även om rutiner är viktiga kan de boende bli hämmande om rutinerna känns påtvingande. Då finns en risk att den boende blir omotiverad och inte vill delta i de insatser hen har rätt till.

Det planerade schemat kan inte alltid hållas, ofta på grund av ändringar i bemanningen. Då är det den boende som måste vara flexibel och ändra sin planering. I det digitala insatskortet kan den boende istället själv välja när den vill genomföra aktiviteten.

Hur?

Ett digitalt dra-och-släpp-system i form av tydliga symboler. Personalen kan tillsammans med de boende placera ut veckans tillgängliga insatser i ett veckoschema. Den boende ser veckoschemat på sin telefon eller dator, med möjlighet att ändra och uppdatera.

Idén startade under en innovationssprint, i ett team en enhetschef för LSS, kunder på LSS och av stödassistenter på LSS. Under våren 2021 utvecklade ett studentteam vid Blekinge Tekniska Högskola ett första koncept av appen. Under 2023 fortsätter arbetet med att bygga vidare och ta fram en fungerande prototyp.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Ökad känsla av självbestämmande hos kunder inom LSS-området

Effektmål

Fler insatser blir genomförda enligt plan

Invånarinvolvering

Idén startade under en innovationssprint i ett team med chef, kund och medarbetare.

Kontakt

Namn: Marie Strömberg
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se