Vad?

Ett digitalt ”dra-och-släpp”-system i form av tydliga symboler där personalen tillsammans med boende kan placera ut veckans tillgängliga insatser i ett veckoschema.

Varför?

Personer som bor på LSS-boenden har rätt till ett antal olika insatser varje vecka, som till exempel tvätt, städ, inköp och social samvaro. Veckoschemat för dessa insatser planeras idag på ett effektivt sätt så att behoven uppfylls. Problemet är att den boende inte känner sig helt delaktig i planeringen, med minskat engagemang och känsla av självständighet som följd. Det blir också  boende som måste vara flexibel när schemat inte kan hållas av olika skäl, något som inte alla är bekväma med.

Hur?

Lösningen är ett digitalt ”dra-och-släpp”-system där personalen tillsammans med boende kan placera ut veckans tillgängliga insatser i ett veckoschema. Den boende kan se veckoschemat på sin telefon eller dator och har större möjlighet att uppdatera och ändra schemat. Genom att vara med och styra sin vardag ökar engagemanget att delta i de mindre lustfyllda aktiviteterna och känslan av självbestämmande ökar. För medarbetarna blir planering och synkning också enklare.

Under våren 2021 har ett studentteam vid BTH utvecklat en första variant av appen.

Effektmål

Ökad känsla av självbestämmande hos brukare

Effektmål

Högre genomförandegrad av insatser

Invånarinvolvering

Initiativet kom från ett team under en sprint, i teamet deltog såväl chef som vårdpersonal som hyresgäst från en LSS-enhet

Kontakt

Namn: Marie Strömberg
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se