Ytemissioner av deponigas

Avbruten

Ytemissioner av deponigas

Vad?

Förra året producerades ca 6 miljoner kWh klimatvänlig värme från vårt deponi i Helsingborg. NSR har under det senaste året satsat 6 miljoner kronor i ett projekt med potential att fyrdubbla uttaget där Klimatklivet bidrar med halva investeringen.
Samtidigt ser vi över vårt sätt att mäta. Tillsammans med Avfall Sverige, Region Gotland och Hässleholm Miljö har vi genomfört ett projekt för att utveckla mätmetoder av diffusa metanutsläpp. Olika metoder har jämförts för att ta fram den bästa mätmetoden.
Enligt det sätt att mäta som i jämförelsen ger störst säkerhet ökar utsläppen från Filbornadeponin i Helsingborg (en av Sveriges största) från 17250 ton CO2-ekvivalenter till 29500 ton vilket visar hur svårt komplicerat det är att beräkna utsläppen. Oavsett mätmetod kommer 2020 innebära kraftigt minskade utsläpp från vår verksamhet och vi hoppas att fler uttagssystem byggs globalt.

Varför?

Ca 11 % av världens globala klimatutsläpp kommer från deponering av avfall. Det är numera förbjudet att deponera avfall som innehåller över 10% organiskt material, och därför gör vi biogas av matavfall och förbränner restavfall. Genom att pumpa ut deponigas och förbränna den kan klimatavtrycket reduceras till 1/25-del.

Hur?

Olika metoder har jämförts för att ta fram den bästa mätmetoden.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024
  • Drivs av

    Nordvästra Skånes Renhållnings AB

  • Teknologier

    Miljöteknik

  • Sektor

    Miljö

Kontakt

Namn: Ludvig Landen
E-post: Ludvig.landen@nsr.se

Länkar