Klimat & Miljö

Havoteket – lärande om havet

Avbruten

Havoteket – lärande om havet

Vad?

Genom Havoteket utforskade vi hur en plats med fokus på upplevelser och pedagogik som lyfter fram havets kvaliteter och vårt ansvar kopplat till att bo och verka vid Öresund togs emot av invånare och besökare under sommaren 2022.

Varför?

Syftet med Havoteket var att skapa intresse och engagemang samt sprida kunskap om våra hav och marina hållbarhetsfrågor.

Hur?

Vi skapade en besökspaviljiong under H22 City expo som fungerade som en prototyp där vi kunde utvärdera vilka behov och möjligheter det finns för att skapa ett permanent Havotek.

Publicerad: 11 mars, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024
 • Drivs av

  Miljöförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Kostnad hitintills

  0 kr

 • Sektor

  Besöksnäring / Fritid / Miljö / Skola

 • Partners

  Helsingborgs hamn / Hemsö / Serneke / Stadsbyggnadsförvaltningen / Tengbom Arkitekter

Kontakt

Namn: Stina Bertilsson Vuksan
E-post: Stina.BertilssonVuksan@helsingborg.se