Klimat & Miljö

Klimatneutral betong med biokol

Testas som pilot

Klimatneutral betong med biokol

Vad?

Från smart till neutral! Går det?

Tillsammans med Ecotopic testar vi nu att använda biokol och slagg i betong för att minska klimatavtrycket.

Varför?

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial eftersom det är tåligt, behändigt och relativt billigt. Cirka 30 miljarder ton betong används årligen i världen till olika sorters konstruktioner och utgör 6 procent av hela jordens koldioxidutsläpp. Cement är bindemedlet som håller ihop sand och sten i betong. 95 procent av betongens utsläpp kommer från själva cementtillverkningen. Du inser nog nu att det är bråttom att hitta mer miljövänliga alternativ. Men går det? JA!

Hur?

Tillsammans med Ecotopic testar vi nu att använda biokol och slagg i betong för att minska klimatavtrycket. Det är ett nytt och spännande forskningsområde som öppnar upp för en möjlighet att göra betongen helt klimatneutral, det vill säga med noll koldioxidutsläpp. Är det ens möjligt tänker du? JA! Biokol, som tillverkas av organiska material som trädgårdsavfall och trä, är en naturlig kolsänka eftersom växter redan absorberat koldioxiden från luften. Genom att blanda biokol i betongen blir den tätare och starkare. Det möjliggör också att minska utsläppen genom mindre mängd cement. Samtidigt binder det kol så att det inte hamnar i atmosfären som koldioxid. Målet är att använda biokol från returträ, det vill säga trä från kasserade träprodukter och använt byggvirke. Slagg som är en restprodukt från metallindustrin fungerar som bindemedel och kan också ersätta en del cement.

Under H22 City Expo på Drottninghögs torg testar vi fyra olika sorters betongblandningar med biokol och slagg i de fundament som håller den stora kronan på plats. Det ger oss möjligheten att följa hur betongen reagerar över tid, av till exempel frost och snabba växlingar mellan varmt och kallt. Alla blandningar klarar hållfasthetsklass C25/30. Du hänger väl kvar för att se resultatet?

Publicerad: 20 april, 2022
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Att skapa en betong som binder mer kol än den släpper ut i form av koldioxid. Vi vill därför utmana anläggningsbranschen att snabba på utvecklingstakten av en klimatpositiv betong.

Kontakt

Namn: Alfred Nerhagen
E-post: alfred.nerhagen@helsingborg.se