Klimat & Miljö

Miljöövervakning 2.0 i våra vattendrag

Skalas upp

Miljöövervakning 2.0 i våra vattendrag

Vad?

I en av våra bäckar testar vi just nu ny mätteknik för att kunna övervaka vattenkvaliteten i våra vattendrag. En sond som är utrustad med sensorer för bland annat grumlighet, pH, nitrat och salthalt kommer skicka data till en molntjänst i realtid.  

Varför?

Miljöövervakning i rinnande vatten är i dagsläget dyr och man missar kortvariga händelser som skyfall eller tillfälliga utsläpp. I Råån har vi till exempel bara en mätpunkt som tar ett veckosamlingsprov. Apparaten som står där måste skötas av en konsult. Vattenproverna måste skickas på labb för analys. Den nya sonden mäter och sänder data direkt istället. Den är lätt att flytta på och med flera sådana kommer vi kunna ha mycket bättre koll på våra vatten både i rum och tid. Sonden kan slå larm när någonting händer så att vi kan reagera direkt. Den kan också hjälpa oss att följa upp åtgärder för att öka deras kostnadseffektivitet 

Hur?

Sonden är installerat i en våra vattendrag. Parallellt med att den mäter tas traditionella vattenprover för att kunna jämföra och kalibrera mätningarnas noggrannhet. Data och sondens prestanda kommer sedan analyseras och vi kommer utvärdera om sondtekniken kommer kunna komplettera vår nuvarande miljöövervakning i vatten.  

Publicerad: 26 januari, 2023
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag

Effektmål

Få en bättre miljöövervakning i våra vattendrag

 • Drivs av

  Miljöförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  IoT

 • Sektor

  Data / IoT / Miljö / Stadsplanering

Kontakt

Namn: Daniel Graf
E-post: daniel.graf@helsingborg.se