Vad?

Invånare ska kunna kommunicera med socialförvaltningen utan att riskera sin sekretess, genom en e-tjänst.

Varför?

Det är inte säkert att skicka meddelanden och filer via e-post.

Hur?

E-tjänsten erbjuder en säker överföring av meddelanden och filer.

  • Teknologier

    Digital kommunikation

  • Sektor

    Digitalisering, Social innovation

Kontakt

Namn: Terese Berlin
E-post: terese.berlin@helsingborg.se