Vad?

Organisationen Globträdet, med rötter i Helsingborg, invigde 2001 det ursprungliga ”Childrens meetingplace” vid ett stort Acaciaträd inne på FN:s högkvarter i Nairobi. För att knyta samman barnens mötesplats i Nairobi med Helsingborg vill vi skapa mötesplatser för barn och makthavare här också. Det lokala blir en del av det globala.

 

 

 

 

Varför?

Hösten 2020 är det fortfarande alltför många barn i Helsingborg som beskriver att ”vi blir ändå inte lyssnade till”. Det vill vi i arbetsgruppen ändra på.

Vi är kollegor från Miljöförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen Kulturförvaltningen och Stadsledningsförvaltningen. Vår gemensamma drivkraft är att vi vill lyfta fram barnen som de rättighetsbärare de är*. För att uppnå detta har vi identifierat några utmaningar som vi behöver jobba med:

  • Hur vet barn om att de får lov att ha åsikter?
  • Hur får vi in barnens åsikter? Eller annorlunda uttryckt; hur vill barnen dela med sig av sina åsikter?
  • Hur skapar vi möjligheter för samtal mellan barn och beslutsfattare?
  • Hur ser vi till att barn får återkoppling på det de tyckt och tänkt om?

Här kan du läsa mer om barnkonventionen, det rättsligt bindande internationella avtalet som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

Hur?

Vi vill testa nya arbetssätt kring hur vi möter barnens funderingar. Kan vi skapa en miljö där barnens vilja står i centrum?

Barnens mötesplats är en plats vid ett träd där barn och beslutsfattare möts och pratar om det som är viktigt för barn och unga upp till 18 år. Barnen får göra sina röster hörda på en plats där de känner sig trygga. En plats för frågor och tankar om framtiden, för demokrati helt enkelt. En plats där vi är mottagare på barnens villkor.

Som beslutsfattare handlar det om att lyssna, men också att fundera kring bästa sättet att ta inputen vidare. Och såklart, att ge barnen återkoppling på ett sätt som känns bra och värdefullt för dem.

 

  • Sektor

    Barn och unga, Delaktighet, Medskapande

  • Partners

    Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningsförvaltningen

Kontakt

Namn: Pia Bastholm
E-post: pia.bastholm@helsingborg.se

Namn: Pamela Sjöstrand
E-post: pamela.sjostrand@helsingborg.se

Namn: Lovisa Snekkersten
E-post: lovisa.snekkersten@helsingborg.se

Namn: Irene Grahn
E-post: Irene.Grahn@helsingborg.se

Namn: Sofia Mattsson
E-post: Sofia.Mattsson@helsingborg.se

Namn: Yvette Ståhlberg Persson
E-post: yvette.stahlberg-persson@helsingborg.se