Vad?

AI, maskininlärning och kroppsnära sensorer kommer att innebära en revolution inom vården. Runt om i världen ser vi exempel på hur sjukdomar och hälsorisker kan identifieras och förebyggas innan de bryter ut.

 

Varför?

För att hitta och möjliggöra AI-baserade tjänster som kan underlätta och förbättra livet för kunder och medarbetare kommer vi med start hösten 2020 att arbeta med projekt för att stödja utveckling och test av AI-drivna lösningar ute i verksamheterna, med människan i fokus.

 

Hur?

I samarbete med leverantörer av infrastruktur, tillverkare av sensorer och AI-utvecklare kommer vi tillsammans utveckla morgondagens vård- och omsorgstjänster. Vinnova stödjer projektet med nästan en halv miljon kronor.

Effektmål

En testbädd uppsatt under 2021 för att stödja utvecklingen av nya AI-drivna samt tekniska lösningar för vård och omsorg

Effektmål

Tre genomförda testprojekt tillsammans med partners

Kontakt

Namn: Niels Bergste
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se

Namn: Ingrid Nyman
E-post: ingrid.nyman@helsingborg.se