Hälsa

Omsorgsfull AI i vården

Testas som pilot

Omsorgsfull AI i vården

AI, maskininlärning och kroppsnära sensorer kommer att innebära en revolution inom vården. Runt om i världen ser vi exempel på hur sjukdomar och hälsorisker kan identifieras och  förebyggas innan de bryter ut. Algoritmer drivna av AI kan redan idag identifiera personer som riskerar att inom tio år utveckla någon form av hjärt- och kärlsjukdomar. Den här utvecklingen vill vi hänga med på!

Vad?

AI, maskininlärning och kroppsnära sensorer kommer att innebära en revolution inom vården. Runt om i världen ser vi exempel på hur sjukdomar och hälsorisker kan identifieras och förebyggas innan de bryter ut.

Varför?

För att hitta och möjliggöra AI-baserade tjänster som kan underlätta och förbättra livet för kunder och medarbetare kommer vi med start hösten 2020 att arbeta med projekt för att stödja utveckling och test av AI-drivna lösningar ute i verksamheterna, med människan i fokus.

Hur?

I samarbete med leverantörer av infrastruktur, tillverkare av sensorer och AI-utvecklare kommer vi tillsammans utveckla morgondagens vård- och omsorgstjänster. Vinnova stödjer projektet med nära en halv miljon kronor.

Publicerad: 12 maj, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

En testbädd uppsatt under 2021 för att stödja utvecklingen av nya AI-drivna samt tekniska lösningar för vård och omsorg

Effektmål

Tre genomförda testprojekt tillsammans med partners

Kontakt

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se

Namn: Ingrid Nyman
E-post: ingrid.nyman@helsingborg.se