Trygghet

Proaktivt arbetssätt för att fånga upp medborgare med ökad risk för ekonomisk utsatthet

Avbruten

Proaktivt arbetssätt för att fånga upp medborgare med ökad risk för ekonomisk utsatthet

Vad?

När en medborgare hamnar i en ohållbar överskuldsättning uppstår stora kostnader för samhället. De finansiella kostnaderna är kostnader för försörjning till följd av ett utanförskap, till exempel a-kassa, sjukpenning och ekonomiskt bistånd, dels produktionsförluster på grund av oförmåga att arbeta. Andra kostnader består av välfärdskostnader, till exempel till följd av att den överskuldsatte får psykisk eller somatisk (kroppslig) ohälsa eller utvecklar missbruk.

Varför?

Visionen är att vi tidigt och smidigt kan stöttar våra invånare med ekonomiska utmaningar så att deras ekonomiska stress växer inte till en krissituation.

Om vi förebygger en krissituation kan individen slippa onödiga ångest och lidande medan samhället slippar kostnad av tjänster för eventuella skuldsanering, psykisk ohälsa, sjukskrivning, m.m.

Hur?

Vi testar ett samtalsverktyg som vi tror kommer att

 • Ge tjänstemän en naturlig och avdramatiserad ingång att börja en diskussion med invånare om olika möjliga problemområden i deras liv.
 • Underlätta för invånaren att identifiera de mest angelägna utmaningarna i hens liv, och att ge invånaren mer makt över vad och hur hen ska beskriva sin situation.

Detta arbete görs tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen.

Publicerad: 28 september, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

En smartare samordning av stadens insatser för människor med ekonomiska svårigheter för att ge effektivare stöd

Effektmål

Ett proaktivt och uppsökande arbetssätt för att fånga upp och stödja där det finns en ökad risk för ekonomisk utsatthet

Invånarinvolvering

Prototypen ska testas mot invånare, i mars 2021 gjordes 4 skarpa test med invånare. Fler ska utföras under initiativets gång.

 • Drivs av

  Stadsledningsförvaltningen

 • Kategori

  Trygghet

 • Sektor

  Arbete / Digitalisering / Psykisk hälsa / Social hållbarhet

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Hbg Works / Socialförvaltningen

Kontakt

Namn: Linda Lindström
E-post: linda.lindstrom@helsingborg.se

Namn: Jennifer Tong
E-post: jennifer.tong@helsingborg.se