Lärande och Etablering

AR ökar förståelsen för globala målen

Avbruten

AR ökar förståelsen för globala målen

Vad?

Går det att skapa förståelse för hur de 17 globala målen finns närvarande i vår stad, av barn för barn, med hjälp av AR-teknik?

Varför?

Vi ser ett behov av att öka förståelsen för de globala målen och dess innebörd. Med hjälp av AR-teknik får vi en ny möjlighet att involvera barnen på ett visuellt sätt som är direkt kopplad till specifika platser i staden. På det sättet får de globala målen en plats i den lokala kontexten på ett nytt sätt.

Hur?

Barnen på Elinebergs förskolor skapar AR-material genom att placera de globala målen på olika ställen i staden som har specifik koppling till respektive mål, filmar dem och ljudsätter med sina berättelser om varje mål och dess plats. Mål nummer 3 – God hälsa och välbefinnande – snurrar till exempel nere vid Surflekan eftersom barnen tänker att lek och rörelse är viktigt för just det målet.

Status: Avbruten

Arbetet med att öka kunskapen kring de globala målen med hjälp av AR-teknik rullar på hos Elinebergs förskolor och erfarenheterna sprids bland annat via studiebesök. Testperioden är dock avslutad och initiativet förbereds inte för att skalas upp.

Publicerad: 9 mars, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad förståelse för de globala målens innebörd för staden

Resultat

De första testerna indikerar att förståelsen för målen ökar.

Invånarinvolvering

Initiativet utforskas och testas tillsammans med barnen på Elinebergs förskolor.

Kontakt

Namn: Anna Siding
E-post: Anna.siding@helsingborg.se