Hälsa

Digitalt bokningssystem för videosamtal

Realiserad

Digitalt bokningssystem för videosamtal

Vad?

För att möta den oro och frustration som uppstod hos anhöriga och hyresgäster när besöksförbudet på vårdboenden infördes under coronapandemin köpte vi in surfplattor till våra vårdboenden för att möjliggöra videosamtal.

Varför?

Behovet av videosamtal var stort vilket ledde till ett ökat tryck på personalen att hjälpa till med samtalen. En undersköterska på ett vårdboenden tog då snabbt fram ett webbaserat bokningssystem där anhöriga kunde boka in sig för videosamtal med hyresgästen på någon av de tillgängliga tiderna i systemet.

Hur?

Genom bokningssystemet kunde personalen planera sina dagar bättre, och blev mindre stressade, samtidigt som anhöriga och hyresgäster kände mindre oro och frustration, och fick lättare att kommunicera med varandra.

Publicerad: 12 maj, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Fler genomförda samtal med anhöriga

Effektmål

Mindre tid som vårdpersonalen lägger på att planera och hjälpa till med videosamtal mellan anhöriga och hyresgäster

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se