Klimatdata i ditt klassrum – ta chansen att vara med!

Nu har du som lärare möjlighet att testa en ny lösning för att samla in och visa upp klimatdata på din skola. Alla som är med och testar kommer att få sensorer så att data kan börja samlas in. Tillsammans med eleverna kommer ni att kunna följa exempelvis luftkvalitén runt skolan, jordfuktigheten i odlingslådor och rabatter, energiförbrukning, buller, matsvinn från matsalen och liknande. Datan visas på en panel/dashboard som både lärare, elever och föräldrar enkelt kan ta del av. Det är bara 25 skolor som kan vara med och testa, så ta chansen och anmäl dig nu!

Anmäl ditt intresse

Testerna börjar till hösten

De 25 skolor som får möjlighet att vara med att börja samla in och följa klimatdata redan till hösten. Då installeras sensorer. Du och dina elever får också tillgång till dashboarden som visar upp datan. Samtidigt kommer lösningen att utvecklas och få ännu fler och bättre funktioner. Det behövs ingen teknisk förkunskap för att vara med.

Har gjorts lyckade tester på Västra Ramlösa skola

Visualisering av klimatdata har testats på Västra Ramlösa skola, tillsammans med lärare och elever. Testet har visat att elevernas medvetenhet om klimat har ökat och att de snabbt förstår hur det går att göra konkreta förändringar för att minska utsläpp.

”Sen vi började prata om dashboarden och luftkvalité så har jag sagt till mina föräldrar att jag vill cykla mer till skolan. De kör bil ändå, men inte förbi min skola längre. Luften blir kanske lite bättre då vid skolan.”

– Elev på Västra Ramlösa Skola

Grön omställning med hjälp av teknik

Helsingborg ska bli klimatneutralt till 2030. Samtidigt har skolorna som mål att lärare ska ha tillgång till fler digitala verktyg i undervisningen. I arbetet med klimatdata får du möjlighet att jobba mot båda målen. Genom att börja samla in data ökar kunskapen och förståelsen för klimatet hos eleverna, vilket kan ge vågeffekter på föräldrar, syskon, släkt och vänner. Just den omställningen som Helsingborg måste påbörja! Samtidigt hakar din skola på digitaliseringen av samhället genom att börja utnyttja data för att driva förändring.

Vill du veta mer?

Kontakta Tommy Boije, tommy.boije@helsingborg.se, om du vill veta mer om hur det går till att vara med och testa. Du kan också läsa mer om projektet i innovationsdatabasen. Lösningen utvecklas av Helsingborg stad i samarbete med ett företag som heter Innocode. Arbetet utförs inom det Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. ”

Anmäl ditt intresse