Lärande och Etablering

Västra Berga skola testar virtuella kulturupplevelser

Avbruten

Västra Berga skola testar virtuella kulturupplevelser

Vad?

Vi vill väcka lusten till lärande, att inspirera och utmana eleverna i deras lärande. Att hitta nya ingångar till elever som  kanske inte alltid känner lusten för att lära. Hur kan virtuella kulturupplevelser hjälpa oss där? 

Varför?

Många elever upplever begränsningar när det kommer till att ta del av kulturupplevelser, samtidigt som användandet av VR-tekniken ökar på fritiden. Kan vi dra nytta av intresset för spelupplevelser i VR för att öka intresset för ämnena i skolan?

Hur?

Västra Berga testar under vårterminen -22 att använda VR för att ta del av konstupplevelser med hjälp av en klassuppsättning VR-set.

Status: Avbruten

Initiativet förbereds inte för uppskalning.

Lärdomar

 • Projektet har bla använt VR-tekniken till att besöka platser som vi läser om t ex Antikens Athen och Rom. Främst Youtube 360 har använts
 • Det finns utmaningar i användandet:
  • Att få inloggningar att fungera
  • Att det finns fungerande konto till VR
  • Många program/appar kostar pengar och det gör det också svårt att använda och utnyttja tekniken.
  • Svårt att hitta material och applikationer, behövs mer inspiration.
 • Att det är svårt att använda skapar frustration och osäkerhet bland både kollegor och elever, vilket gör att det inte blir så stor användning som man tänker sig.
 • Det krävs fysiskt utrymme och projektet har därför också använt gympasalen i fritidsverksamheten
 • Framöver kommer man försöka förenkla inloggning och möjliggöra att det ska vara snabbare att komma igång på en lektion med VR. Tänker oss också att lägga in en workshop kring tekniken där lärare får testa.
Publicerad: 10 februari, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad lust att lära

Invånarinvolvering

Tekniken testas tillsammans med eleverna på Västra Berga.

Kontakt

Namn: Mikael Fransson
E-post: mikael.fransson@helsingborg.se