Vad?

Hur kan VR användas som ett innovativt arbetssätt inom våra LSS-verksamheter? Det ska VR-pedagog Daniel Kemppi ta reda på i en förstudie som i första hand fokuserar på tre verksamheter inom LSS.

Varför?

Det finns ett stort intresse för VR-användning i verksamheterna och genom denna förstudie kan vi identifiera vilka behov som finns och hur teknologin kan användas på bästa sätt. Förstudien ska också kartlägga om det finns några risker med VR-användning för personer med funktionsnedsättning, och hur de i så fall kan hanteras.

Hur?

Några exempel på hur VR kan användas av inom LSS-verksamheterna är:

  • ökad rörelse genom VR-spel
  • smärtreducering
  • avslappningsövningar
  • uppleva miljöer som man kan komma att vistas i framöver

Förstudien, som startade hösten 2020, är ett första steg i arbetet med att implementera VR i våra verksamheter.

Effektmål

Kunskap om hur VR kan användas rekreativt inom LSS

Invånarinvolvering

Förstudien genomförs tillsammans med tre verksamheter inom LSS

Kontakt

Namn: Daniela Cartes Fernandez
E-post: daniela.cartesfernandez@helsingborg.se

Namn: Marie Strömberg
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se