Boende

Co-living på Drottninghög

Idé utforskas

Co-living på Drottninghög

Vad?

För att bidra till ökad attraktivitet och variation i stadsdelen Drottninghög utvecklar Helsingborgshem ett komplement till de traditionella boendeformerna. Det handlar om en modern tolkning av kollektivboendet som tar avstamp i delningsekonomin.

Varför?

Efter ett antal år av hög konsumtion av både produkter och tjänster möter vi nu en växande trend som bygger på delande istället för privat ägande. Delningsekonomin handlar om att spara på resurser. Miljöaspekten är viktig och att hyra, låna och byta blir alternativ till att själv köpa och äga exempelvis bil, kläder och verktyg. Också inom boendet syns denna trend och Helsingborgshem arbetar med ett co-living-koncept som bygger på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i det nya Stadskvarterat på Drottninghög.

Hur?

Co-Living Stadskvarteret kommer att bestå av 12 privata rum på mellan ca 10 och 15 kvm och omkring 200 kvm gemensamma utrymmen. I de egna rummen finns utrymme för bland annat sängplats, arbetsyta, förvaring och egen kyl. Tre hyresgäster delar på ett badrum och samtliga hyresgäster delar på ett kök. De gemensamma utrymmena planerar vi ska omfatta ytor för till exempel odling, musik, spel, besök, träning och bibliotek. Detta är ett nytt boendekoncept för en målgrupp som vill leva hållbart och värnar delningsekonomi och social gemenskap.

Publicerad: 20 mars, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024
  • Drivs av

    Helsingborgshem

  • Kategori

    Boende

  • Sektor

    Bostäder / Delaktighet / Delningsekonomi / Fastighet / Hållbart byggande / Social innovation

Kontakt

Namn: Mikaela Åberg
E-post: mikaela.aberg@helsingborgshem.se