Klimat & Miljö

Smart vattentillförsel på Sofiero

Testas som pilot

Smart vattentillförsel på Sofiero

Vad?

Sofiero slottsträdgård förses våren 2022 med vattengivare som med hjälp av sensorer mäter jordens fuktighet och som sänder information om detta till trädgårdspersonalen. Med hjälp av det kan personalen styra vattentillförsel utifrån parkens faktiska behov snarare än på förhand antagna, planerade insatser. Projektet genomförs tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen.

Varför?

Vattentillförseln effektiviseras och skapar en mer rationell parkdrift. Detta är ett skalbart projekt i flera meningar. Vi börjar med ett rätt så litet antal givare, och om det faller väl ut placeras ett större antal ut. Dessutom kan projektet skalas upp kvalitativt genom att utforska hur även andra slags näringsämnen (t ex kväve, fosfor och kalium) kan styras av givarna. Med en större uppskalning frigörs också tid till andra delar av parkdriften.

Hur?

Installation av givare och utvecklingsarbete med avseende på möjliga uppskalningar.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Kontakt

Namn: Mikael Löfving
E-post: mikael.lofving@helsingborg.se