Vad?

Det ringer på ytterdörren men du är osäker på vem det är och vet inte om du vågar öppna. Så ser verkligheten ut för många av våra kunder inom hemvården. Vem är det som kommer på nästa besök? Tryggheten ökar när den boende får namn och bild på hemvårdpersonalen och vet vilken tid och vilka insatser som planerats för besöket.

Vem kommer hem-skärmen kan också användas inom hemservice, LSS boendestöd och personlig assistans.

En MVP eller så kallad prototyp sitter nu i Home4Life lägenheten som visas på H22 CityExpo. Den är utformad utifrån de krav och den funktionalitet som vi efterfrågade. Vi kommer nu framöver att göra en omvärldsbevakning för vad som finns på marknaden som kan uppfylla våra krav och önskemål för att sedan ta beslut om att fortsätta utveckla Vem kommer hem eller att ta in en extern lösning.

Varför?

Kunder inom hemvården kan känna oro över att inte veta vem eller när någon kommer på hembesök. Deras trygghetskänsla och livskvalitet ökar när de får kunskap i förväg om vem som kommer, när och vilka insatser personen planerar att utföra i hemmet.

Behovet av Vem kommer hem-skärmen kommer både från kunder och medarbetare – undersköterskor, arbetsterapeuter och medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Idén kommer från verksamhetschef Eric Semb.

Hur?

Efter olika förslag på lösningar byggde vi under vintern 2021 en digital prototyp. I prototypen kopplas hemvårdspersonalens schema ihop med en digital informationsskärm hemma hos kunden. Skärmen visar när kunden kan förvänta sig att någon kommer hem på besök samt namn och bild på vem det är som kommer.

Prototypen har testas under våren 2022 och ska fortsätta utvärderas av kunder i hemvården. Förhoppningen är att alla hemvårdskunder ska ha den färdiga produkten på plats under hösten 2022.

Effektmål

Ökad trygghet bland kunder inom hemvården

Effektmål

Ökad trygghet bland oroliga kunder som får hembesök inom andra verksamheter

Effektmål

Minskat antal samtal till Kontaktcenter samt minskad administration för hemvårdspersonal

Kontakt

Namn: Eric Semb
E-post: eric.semb@helsingborg.se

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se