Hälsa

Vem kommer hem – informationsskärm för ökad trygghetskänsla

Idé utforskas

Vem kommer hem – informationsskärm för ökad trygghetskänsla

Vad?

Det ringer på ytterdörren men du är osäker på vem det är och vet inte om du vågar öppna. Så ser verkligheten ut för många av våra kunder inom hemvården. Vem är det som kommer på nästa besök? Tryggheten ökar när den boende får namn och bild på hemvårdpersonalen och vet vilken tid och vilka insatser som planerats för besöket.

Vem kommer hem-skärmen kan också användas inom hemservice, LSS boendestöd och personlig assistans.

En MVP eller så kallad prototyp sitter nu i Home4Life lägenheten som visades på H22 CityExpo. Den är utformad utifrån de krav och den funktionalitet som vi efterfrågade. En omvärldsbevakning har gjorts för att utröna vad som finns på marknaden som kan uppfylla de krav och önskemål vi har, för att fatta beslut om att fortsätta utveckla Vem kommer hem själva eller att ta in extern lösning.

Varför?

Kunder inom hemvården kan känna oro över att inte veta vem eller när någon kommer på hembesök. Deras trygghetskänsla och livskvalitet ökar när de får kunskap i förväg om vem som kommer, när och vilka insatser personen planerar att utföra i hemmet.

Behovet av Vem kommer hem-skärmen kommer både från kunder och medarbetare – undersköterskor, arbetsterapeuter och medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Hur?

Efter olika förslag på lösningar byggde vi under vintern 2021 en digital prototyp. I prototypen kopplas hemvårdspersonalens schema ihop med en digital informationsskärm hemma hos kunden. Skärmen visar när kunden kan förvänta sig att någon kommer hem på besök samt namn och bild på vem det är som kommer.

Prototypen har testats under våren 2022 och fortsatt utvärderas av kunder i hemvården. Ett externt företag, Tieto, har anmält intresse att utveckla en tjänst som motsvarar det vi efterfrågar. Under större delen av 2023 kommer Tieto utveckla tjänsten för att sedan lansera den i slutet på året någongång.

Ställning behöver tas till hur tjänsten ska erbjudas våra kunder samt vad som gäller enligt LOV, Lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Publicerad: 16 september, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad trygghet bland kunder inom hemvården

Effektmål

Ökad trygghet bland oroliga kunder som får hembesök inom andra verksamheter

Effektmål

Minskat antal samtal till Kontaktcenter samt minskad administration för hemvårdspersonal

Kontakt

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se

Namn: Sanna Melling
E-post: sanna.melling@helsingborg.se