Demokrati

Children´s Meeting Place – en plattform för barn och unga att delta i stadens utveckling

Testas som pilot

Children´s Meeting Place – en plattform för barn och unga att delta i stadens utveckling

Vad?

Organisationen Globträdet invigde 2001 ett första ”Childrens Meetingplace” vid ett stort Acaciaträd inne på FN:s högkvarter i Nairobi. Detta med syftet att erbjuda en mötesplats för barn och unga där de kan träffa makthavare och prata om frågor som är viktiga för dem; på deras villkor! Nu tar vi Children´s Meetingplace till Helsingborg.

Med Children´s Meetingplace vill vi skapa en tydligare plattform för barn och unga att delta i stadens utveckling. Plattformstänket bygger dels på att vi har en (fysisk) plats och dels att vi fyller platsen med innehåll. Detta gör vi genom att arrangera träffar där den yngre generationen har samtal med personer som fattar beslut i frågor som intresserar dem.

Varför?

I januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Konventionen är ett internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

I Helsingborg har vi kommit en bra bit på vägen i barnrättsarbetet, men det finns mer att göra. I samtal med barn och unga i vår stad framgår det att det fortfarande är alltför många som upplever att de inte blir lyssnade till; att deras röster inte blir hörda.

Mot denna bakgrund formades en arbetsgrupp bestående av medarbetare från flera av stadens verksamheter. Vår gemensamma drivkraft är att skapa bättre möjligheter för barn och unga att tycka till och påverka i frågor som berör dem.

Hur?

Tillsammans med barn och unga i staden skapar vi ett första Children´s Meetingplace vid ett träd i Stadsparken. Den fysiska platsen står klar början av 2022.

Under våren 2021 genomfördes en första träff (se film här). Inför H22 city expo (30 maj- 3 juli 2022) planerar vi i arbetsgruppen att genomföra ytterligare 3-5 träffar med barn och unga på plats. Träffarna bygger på att vi ses på olika teman och utforskar olika upplägg tillsammans. Utifrån valt tema bjuder vi in personer som är kunniga inom området och har mandat att fatta beslut. Som inbjuden gäst handlar det om att lyssna, men också att fundera kring bästa sättet att ta inputen vidare. Och såklart, att ge barnen/de unga återkoppling på ett sätt som känns bra för dem.

I vårt arbete utgår vi från ett ”learning by doing-tänk” där vi testar oss fram och lär efterhand. Träffarna dokumenteras och är ett värdefullt underlag i denna process. Utifrån de erfarenheter vi får och de lärdomar vi gör är tanken att lämna förslag på hur staden skulle kunna jobba vidare med barn och ungas delaktighet på lite längre sikt.

Video

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.
Publicerad: 29 september, 2020
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Att barn och unga ska uppleva det välkommet, tryggt och roligt att delta i stadens utveckling.

 • Drivs av

  Helsingborgs stad

 • Utmaning

  Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

 • Kategori

  Demokrati

 • Sektor

  Barn och unga / Delaktighet / Medskapande

 • Partners

  Kulturförvaltningen / Miljöförvaltningen / Skol- och fritidsförvaltningen / Stadsbyggnadsförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

Kontakt

Namn: Pia Bastholm
E-post: pia.bastholm@helsingborg.se

Namn: Pamela Sjöstrand
E-post: pamela.sjostrand@helsingborg.se

Namn: Lovisa Snekkersten
E-post: lovisa.snekkersten@helsingborg.se

Namn: Matilda Dahl
E-post: matilda.dahl@helsingborg.se

Namn: Sofia Mattsson
E-post: Sofia.Mattsson@helsingborg.se

Namn: Mee Årefors
E-post: mee.arefors@helsingborg.se