Trygghet

Utveckla Bostad först

Realiserad

Utveckla Bostad först

Vad?

Genom Bostad först kan hemlösa personer få en permanent bostad med ett eget förstahandskontrakt, utan krav på drogfrihet, ett förhållningssätt som ska genomsyra alla stödbostäder.

Varför?

Personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa ska inte behöva slussas runt mellan olika tillfälliga boendeformer beroende på om du för tillfället är drogfri eller inte, eller på grund av andra saker som händer i ditt liv.

Bostaden ska så långt det är möjligt ligga ute i samhället bland andra hyresgäster och det ska finnas stöd för att klara att bo och bo kvar.

Hur?

Hyresgästen och boendeteamet tar tillsammans fram en handlingsplan. Teamet samverkar även med personer runtomkring hyresgästen. Handlingsplanen ska beskriva hur stödet ska se ut i det egna boendet och vem som gör vad, när och hur.

I handlingsplanen ingår också vad som händer om någon misslyckas att följa de krav och skyldigheter som gäller för alla hyresgäster. Det finns bland annat ett antal akutplatser med mer stöd, där personen kan vistas en tid för att sedan flytta hem igen, till exempel vid ett kraftigt återfall i missbruk som påverkar boendet.

Nu tittar socialförvaltningens stödboendeenhet på hur de kan sprida Bostad först-tänkandet till övriga boendeformer. Det innebär i korthet att ändra förhållningssätt från hårda krav och regler till individuell planering och stöd utifrån individens önskemål och förmåga. Tanken är att det ska minska känslan av att du straffar ut dig från en boendeform och får börja om från det nedersta trappsteget igen.

De boende själva är också i mycket högre grad involverade i utvecklingen av verksamheten. Forskare från Lunds universitet är med och tittar på hur metoderna kan utvecklas vidare och vilken effekt det får.

Publicerad: 5 juni, 2020
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024
 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi öka invånarnas trygghet och säkerhet?

 • Kategori

  Trygghet

 • Sektor

  Bostäder / Bostadslöshet / Delaktighet / Hemlöshet / Missbruk / Psykisk hälsa / Social innovation

 • Partners

  Fastighetsförvaltningen / Helsingborgshem / Invånare / Kamratföreningen G7 / Socialhögskolan, Lunds universitet / Sveriges stadsmissioner

Kontakt

Namn: Jessica Nordenvall
E-post: jessica.nordenvall@helsingborg.se