Hälsa

BrittMari – språkstödet som underlättar kommunikation mellan kunder och vårdpersonal

Avbruten

BrittMari – språkstödet som underlättar kommunikation mellan kunder och vårdpersonal

”Vad har vi för aktiviteter idag? Vad var det nu igen för mat igår? Vad blir det för väder, och vad ska jag ha på mig om jag ska gå på promenad?” många frågor och inte alltid någon i närheten att fråga igen. 

Vad?

Behovet av språkstöd är stort och blir allt större. Daniela Cartes Fernandez som Förvaltningens marknads- och kommunikationschef kom på idén till språkstödet BrittMari. Hon upplevde att språket ibland var ett hinder för kommunikation och att en app som underlättar och ger ett stöd för detta skulle kunna hjälpa till.

BrittMari är en app som du laddar ner i telefonen eller surfplattan. Appen fungerar som ett språkstöd som hjälper kunder och medarbetare inom vården att förstå varandra även om de inte talar samma språk.

BrittMari översätter frågor och meningar från kunder på vårdboenden eller inom hemvården till i stort sett alla språk, till exempel om dagens aktiviteter, måltider eller väder.

Varför?

En vanlig situation inom vården är att kund och medarbetare inte talar samma språk. Det skapar frustration, irritation och inte minst utanförskap. Med språkstödet BrittMari vill vård- och omsorgsförvaltningen underlätta kommunikationen och arbetet för våra medarbetare, samtidigt som vi ökar livskvaliteten för kunderna.

Vi behöver nya sätt att bemöta boendes behov av att snabbt kunna få information om det som är viktigt i deras vardag.

Med ett enkelt och tydligt språkstöd i verksamheten underlättar vi arbetet, förbättrar relationen mellan medarbetare och kund, påskyndar arbetet, undviker i många fall behovet av tolk och skapar en bättre livssituation för kunden då hen kan förstå och göra sig förstådd.

Hur?

Språkstödet BrittMari är en applikation som visar med stöd av bild, text och ljud vad en specifik uppgift handlar om. Därefter gör språkstödet en översättning och läser upp den i en hastighet som är anpassad till kundens behov. BrittMarie kan svara på frågor om till exempel dagens aktiviteter, måltider eller läsa upp nyheter.

Målet har varit att få klart BrittMari för användning av kunder och medarbetare under 2022.

Till en början var språkstödet tänkt att vara tillgängligt för de som behöver det inom vård och omsorg, men eftersom andra förvaltningar också är intresserade av BrittMari kommer den troligtvis att spridas till många fler.

Från hösten 2022 inledde VOF ett samarbete med SLF och andra förvaltningar för att skapa ett gemensamt språkstöd. Genom en gemensam satsning siktar vi på att skapa ett bättre och kraftfullare hjälpmedel som alla i staden kan ha nytta av. För vidare information se initiativet som heter Digital tolk.

Under 2023 har Britt-Mari avbrutits eftersom en fusion har skett och dess kod återanvänds i andra initiativ i staden.

Publicerad: 12 maj, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Användarundersökning visar att våra boende uppskattar tjänsterna

Effektmål

Lösningen utvecklad till en plattform som stödjer utveckling av tjänster

Effektmål

Fler boende får möjlighet att använda Britt-Mari

Effektmål

Förbättra relationen mellan medarbetare och kund

Effektmål

Minskat behov av tolk

Invånarinvolvering

Användarundersökning visar att våra boende uppskattar tjänsterna.

Kontakt

Namn: Daniela Cartes Fernandez
E-post: daniela.cartesfernandez@helsingborg.se

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se

Namn: Ehsan Zilaei, Stadsledningsförvaltningen
E-post: ehsan.zilaei@helsingborg.se