Klimat & Miljö

Staden utmanar betongbranschen

Skalas upp

Staden utmanar betongbranschen

Vad?

Vi vill utveckla mer klimatsmata material att bygga stadens gator och torg med och vad kan vara bättre att börja med än betongen?

Varför?

När staden bygger nya torg, platser och gångbanor använder vi ofta betongplattor som markmaterial. De är tåliga, behändiga och kostar inte så mycket. Men de kommer till ett högt klimatpris. I tillverkningsprocessen släpps mycket koldioxid ut. Betong fyller en viktig funktion och det finns idag få bättre alternativ. Betongbranschen, och särskilt inom markentreprenad, är traditionellt konservativ och försiktig. Men samhället har inte tiden att vara försiktig. Klimatförändringarna kräver att vi agerar skyndsamt.

Hur?

Därför bjöd Helsingborg stad in betongföretag att ta fram produkter med ett lägre klimatavtryck för markentreprenader. Ett företag svarade och tillsammans har vi tagit fram en ny produkt, en betongplatta med 20% mindre utsläpp i tillverkningsfasen än en normal betongplatta. I arbetet har vi även tagit hänsyn till transporter, dimensionering och fysisk hållbarhet för att minska klimatbelastningen ytterligare.

Vi kallar plattan Siena 233 Eklöv, och den har fått ett mönster tryckt i ytan från Helsingborgs stadsträd eken. Den finns bland annat att se vid Grönkulla parken och utanför Drottningen på Drottninghög. Plattan kommer även att läggas i stationsorterna Ödåkra, Kattarp och Maria.

Publicerad: 2 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Målet med projektet var att dels få tillgång till en mer klimatvänlig betongprodukt än det som funnits på marknaden, dels att förändra och hjälpa en konservativ marknad i rätt riktning.

Resultat

Tack vare Helsingborgs stads engagemang togs en ny klimatvänligare betongplatta fram . Betongen släpper ut 20% mindre koldioxidekvivalenter än vanlig betong och plattans storlek möjliggör tunnare plattor och därmed mindre mängd betong än ”normalplattan”. Plattan kommer att användas i flera projekt inom Helsingborgs stad och tillgängliggörs för alla att använda.

Kontakt

Namn: Alfred Nerhagen
E-post: alfred.nerhagen@helsingborg.se