Lärande och Etablering

Staden som lärrum – hela staden är som ett stort klassrum

Avbruten

Staden som lärrum – hela staden är som ett stort klassrum

Vad?

Hur kan vi använda elevskapat digitalt material för att berätta om staden för Helsingborgs invånare och besökare? Kan vi använda VR för att lära oss om vår stads historia genom att besöka platser både då och nu? Det undersöker vi i initiativet ”Staden som lärrum”!

Varför?

Vi behöver hitta nya sätt att skapa studiemotivation hos våra elever och vi vill tillgängliggöra platser som annars kan vara svåra för alla stadens elever att nå.

Hur?

När elever själva får skapa sitt lärmaterial och det materialet dessutom används av riktiga mottagare så bidrar det ofta till ett ökat intresse för ämnet. I projektet Staden som lärrum testar Pedagogiskt Center, Västra Ramlösa skola  och Olympiaskolan hur vi dels kan använda stadens miljöer för att skapa lärrum för eleverna och dels med hjälp av teknik tillgängliggöra platser som annars kan vara svåra för alla att ta sig till.

Idén har testats och under ett par månader har eleverna på Västra Ramlösa skapat filmmaterial som berättar om olika platser i Helsingborgs stad.

Läs en uppdatering om teamets utforsknings- och testningsarbete här eller titta på projektets film här: Staden som lärrum.

Projektet har också utforskat möjligheterna att hitta bra sätt att samla, dela och inspirera till mer elevskapat material.

Status: Avbruten

Testfasen av initiativet är avslutad. Erfarenheterna från testandet vävs in i stödutbudet hos Pedagogiskt Center och arbetet fortsätter på det viset där.

Det finns ett stort intresse för och behov av AR-upplevelser i stadens förvaltningar – och där tar initiativet Augmented Sandbox: en gemensam AR-plattform vid.

Video

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Lärdomar

  • Det är viktigt att elever får lära sig att producera material med hjälp av olika tekniska lösningar, och en utmaning i det är att det fattas digitala platser att publicera materialet på.
  • Det krävs idag mycket teknisk kompetens hos läraren för att kunna publicera digitalt material på ett sätt som gör att det går att samarbeta kring materialet med andra eller att dela det med målgrupper utanför den egna skolan
  • Lärare behöver i större utsträckning våga kasta sig ut och testa tekniken med eleverna utan att kunna den själv
  • Projektet har gett oss som drivit det en möjlighet att vidga våra nätverk och hitta nya samarbeten både inom egna förvaltningen men kanske framförallt med kollegor runt om i staden. Det har skapat ett stort mervärde.
Publicerad: 10 maj, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökade kunskaper om hur digitala verktyg kan skapa upplevelsebaserat lärande oavsett tid och plats

Resultat

Vi har lärt oss mer om olika verktyg för upplevelsebaserat lärande och implementerar de kunskaperna i Pedagogiskt Centers stödutbud.

Invånarinvolvering

Idén testas och utvecklas tillsammans med elever på Västra Ramlösa skola och Olympiaskolan.

Kontakt

Namn: Mona Andersson - Pedagogiskt Center
E-post: mona.m.andersson@helsingborg.se

Namn: Ola Sandén - Pedagogiskt Center
E-post: ola.sanden@helsingborg.se

Namn: Inger Edforss Fuchs - Västra Ramlösa
E-post: inger.edforss-fuchs@helsingborg.se

Namn: Jonas Nilsson - Olympiaskolan
E-post: jonas.nilsson4@helsingborg.se