Vad?

Hur kan vi använda elevskapat digitalt material för att berätta om staden för Helsingborgs invånare och besökare? Kan vi använda VR för att lära oss om vår stads historia genom att besöka platser både då och nu? Det undersöker vi i initiativet ”Staden som lärrum”!

 

Varför?

Vi behöver hitta nya sätt att skapa studiemotivation hos våra elever och vi vill tillgängliggöra platser som annars kan vara svåra för alla stadens elever att nå.

Hur?

När elever själva får skapa sitt lärmaterial och det materialet dessutom används av riktiga mottagare så bidrar det ofta till ett ökat intresse för ämnet. I projektet Staden som lärrum testar Pedagogiskt Center, Västra Ramlösa skola  och Olympiaskolan hur vi dels kan använda stadens miljöer för att skapa lärrum för eleverna och dels med hjälp av teknik tillgängliggöra platser som annars kan vara svåra för alla att ta sig till.

Idén är under testning och under ett par månader har eleverna på Västra Ramlösa skapat filmmaterial som berättar om olika platser i Helsingborgs stad.

Läs en uppdatering om teamets utforsknings- och testningsarbete här eller titta på projektets film här: Staden som lärrum.

Ett nästa steg för Staden som lärrum-initiativet är att hitta ett bra sätt att samla, dela och inspirera till mer elevskapat material.

På H22 City Expo: 

 

 

Effektmål

Ökade kunskaper om hur digitala verktyg kan skapa upplevelsebaserat lärande oavsett tid och plats

Invånarinvolvering

Idén testas och utvecklas tillsammans med elever på Västra Ramlösa skola och Olympiaskolan.

Kontakt

Namn: Mona Andersson - Pedagogiskt Center
E-post: mona.m.andersson@helsingborg.se

Namn: Ola Sandén - Pedagogiskt Center
E-post: ola.sanden@helsingborg.se

Namn: Inger Edforss Fuchs - Västra Ramlösa
E-post: inger.edforss-fuchs@helsingborg.se

Namn: Jonas Nilsson - Olympiaskolan
E-post: jonas.nilsson4@helsingborg.se